Header Ads

İnsanları dış görünüşlerine göre değerlendirmemeli

İnsanları dış görünüşlerine göre değerlendirmemeli
İnsanları dış görünüşlerine göre değerlendirmemeli


Ashâb-ı kiram (r.anhüm) hazerâtının ileri gelenlerinden Abdullah ibn-i Mes'ûd (r.a.J, hem kısa boylu, hem çelimsiz, hem de ince bacaklı birisi idi. Günün birinde bir ağaca tırmanmıştı. Orada bulunanlar, onun boyuna ve bacaklarının inceliğine bakarak gülmüşler ve onu küçümser bir tavır içine girmişlerdi.

Bunu gören Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz, onlara şu ikazı yaptı:

"Mahşerde sevabı Uhud dağından daha ağır gelecek biri için, neden böyle gülüyorsunuz?" 

Resûlüllah Efendimiz bu sözleriyle;

İnsanları, gûzellik-çirkiniik, beyazlık-siyahlık, zayıflık-şişmanlık gibi dış görünüşlerine göre değerlendirmeyi bırakıp içlerinde taşıdıkları îman ve takva derecelerine göre kıymetlendirmek gerektiğine işaret etmişlerdir. 
Blogger tarafından desteklenmektedir.