Header Ads

İnsanlar da toprak gibi üç çeşittir

insanlar da toprak gibi üç çeşittir
insanlar da toprak gibi üç çeşittir
Ebû Musa el-Eş'arî (r.a)'den rivayet olunduğuna göre Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:

"Allah'ın benimle gönderdiği hidâyet ve ilim, bol yağmura benzer. Bu yağmur öyle bir toprağa düşer ki onun bir Kısmı suyu kabul eder de çayır ve bol ot yetiştirir. Bir kısmı da kurak olur, suyu (üstünde) tutar da Allâhü Teâlâ halkı onunla faydalandırır. Ondan (hem Kendileri) içerler, (hem hayvanlarını) sularlar ve ekin ekerler. Bu yağmur diğer bir nevi toprağa daha isabet eder ki düz ve kaypaktır. Ne suyu üstünde tutar, ne de ot bitirir.


Allah'ın dînini anlayıp da Allah'ın benimle gönderdiği (hidâyet ve İlimden) faydalanan ve bunu bilip başkasına bildiren kimse ile bunu duyduğu vakit kibrinden başını bile kaldırmayan ve Allah'ın benimle gönderilen hidâyetini kabul etmeyen kimse böyledir."

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'İn bu taksimine göre insanlar da topraklar gibi üç kısma ayrılmıştır: 

1-  Nâfi', müntefi': Yâni hem başkasına menfaati olup, hem de kendisine menfaati dokunandır.

2-  Nâfi', gayr-i müntefi': Yâni başkasına menfaati olup, kendisine menfâati dokunmayandır.

3-  Ne nâfi', ne de müntefi': Yâni hem başkasına hem de kendisine menfaati dokunmayandır.
Blogger tarafından desteklenmektedir.