Header Ads

İlk robotları Ebu'l-İzz el-Cezerî yaptı

İlk robotları Ebu'l-İzz el-Cezerî yaptı
İlk robotları Ebu'l-İzz el-Cezerî yaptıOtomasyon ve Sibernetiğin babası Cizreli Ebu'l-İzz el-Cezerî ve Kitabı


İlk Robotları Ebu'l-İzz el-Cezerî Yaptı

Fizik ve teknoloji sahasında İslâm dünyasında ula­şılan yüksek seviyeyi gösteren eserlerden birisi hiç şüphesiz Ebu'l-İzz İsmâîl İbn er-Rezzâz el-Cezerî'nin H. 600 (M. 1203) yılında yazdığı el-Câmi Beyne'l-İlm ve'l-Ameli'n-Nâfi fî Sınâ'ati'l-Hiyel (Makine yapımın­da yararlı bilgiler ve tatbikatlar) isimli eseridir. Bu eser dünya teknoloji tarihinde robot olarak adlandırılan mekanizmaların ilk misallerinin Cizreli Ebu'l-İzz tara­fından yapıldığını ortaya koymaktadır.

Altı değişik sistemli ve kayık içinde hareketler sağlayan otomatik su saati
Altı değişik sistemli ve
kayık içinde hareketler
sağlayan otomatik su saati
 El-Cezerî tarafından Âmid (Diyarbakır) veliahdı Nasireddîn Mahmûd b. Muhammed b. Kara Arslan'ın isteğüzerine yazılmaya başlanan ve onun sultan olu­şundan iki sene sonra tamamlanan bu kitap, birçok nüshalarıyla ve renkli resimlerle donatılmış olarak gü­nümüze kadar ulaşmıştır. Eser mekanik sahasında yazmalarına kavuştuğumuz kitaplarışüphesiz en güzelidir. Gece ve gündüz eşitliği ve gün uzunlukları esaslarına göre yapılan saatler, cisimleri tabiî mevkilerinden başka cisimler vasıtasıyla hareket ettiren maki­ne, insan ve hayvan şeklindeki aletler, yani bugünkü tabirle robotlar müellifin kitabında çizimleriyle bera­ber ele aldığı mevzulardan bazılarıdır.

El-Cezerî en ince teferruatına varıncaya kadar toplam 50 makine (robot) ve cismi bir mühendis tar­zıyla tanıtmakta ve 50'sini tam ve yaklaşık 100'ünü de tafsilatlı resimlerle öylesine anlaşılır bir şekilde do­natmaktadır ki, bunlar bugün bile çok ciddi zorluklar­la karşılaşmadan imal edilebilir.

Devamını sadece abonelerimiz okuyabilirler. Abone iseniz devamını okumak için buraya tıklayınız. Abone olmak için buraya tıklayınız.
Blogger tarafından desteklenmektedir.