Header Ads

İlk resmi eczahane

İlk resmi eczahane
İlk resmi eczahane

Müslümanlar, ilk resmî eczahaneleri daha hicrî 8. asrın 8. senesinde (M.708), el-Mansûr'un halifeliği zamanında kurdular.

9. asırdan itibaren, askerî sağlık işlerine âit olanları da dâhil bütün eczahaneler, resmî murakabeye tâbi bulunuyordu. Nasıl doktorların bir başı varsa, her şehirde yeni eczacıları imtihan eden ve onlara (lisans) veren, eczacıların da bir başı vardı.


Bu eczahaneler, bizzat sağlık zabıtası memurları tarafından muntazam şekilde teftîş olunurlardı. Ayrıca, yiyecek maddelerinden zehirlenme ile, salgın hastalıklara mâni olmak için gıda maddelerinin murakabe mahallerini, mevcut değirmen, süthane ve yiyecek dükkanlarını ve bulundukları yerlerle kaplarının temizliğini, emvalin kalitesini, ölçü ve tartılarının doğruluğunu kontrol, kasap dük-kanlarıyla şehirlerin dışında kâin mezbahalardaki eti muayene de sağlık zabıtasının vâzifelerindendi.
Blogger tarafından desteklenmektedir.