Header Ads

İlim ve medeniyet menbaı kaynağı medreseler

İlim ve medeniyet menbaı kaynağı medreseler
İlim ve medeniyet menbaı kaynağı medreseler

İlk medrese M. 1010'da Nisâbur'da "ibn-i Fûrek" tara­fından tesîs edilmiştir. Bundan sonra ilk inşâ edilen med­rese imâm Beyhakî tarafından "Medresetü Beyhakiyye" ismiyle inşâ edilendir. Medreseler beşinci asrın ortasına doğru süratle yayılarak, mükemmel bir hâle gelmişlerdir.

H. 457 (M.1065) senesinde Selçuklu Sultanı Melikşâh'ın vezîri Nizâmülmülk'ün tesîs edilip Ebû Saîd es-Sûfî'nin nezâret ettiği Dicle kenarında ki Nizâmülmülk medresesi­nin yüzlerce talebesi vardı. 

Devamını sadece abonelerimiz okuyabilirler. Abone iseniz devamını okumak için buraya tıklayınız. Abone olmak için buraya tıklayınız.
Blogger tarafından desteklenmektedir.