Header Ads

İbn-i Batuta seyehatnamesinde Anadolu ve Türkler

İbn-i Batuta seyehatnamesinde Anadolu ve Türkler
İbn-i Batuta seyehatnamesinde Anadolu ve Türkler

Meşhur Seyyah İbn-i Batuta, seyahatlarında Anadolu'yu da gezmiştir. Seyahatnamesinde bizim ülkemizden ve insanlarımızdan şöyle bahseder.

"Türk ülkelerinden biri olan ve eskiden Romalılara ait olduğu için Bilâd-ı Rûm adıyla anılan ülkeye doğru yola çıktık...

Bilâd-ı Rûm denilen bu ülke dünyanın en güzel memleketidir. Allah güzelliklerini öteki ülkelere ayrı ayrı dağıtırken burada hepsini bir araya getirmiştir. Burada dünyanın en güzel insanları, en temiz kıyafetli halkı yaşar ve nefis yemekler pişirilir. Allah'ın yarattıkları içinde en şefkatli olanlar bunlardır ki, bundan ötürü "Bolluk, bereket Şam'da şefkat İse Rum (Anadolu)dadır" denilmiştir ve bu sözle, anılan ülke ahâlisi kastedilmiştir.

Bu memlekete geldiğimiz andan itibaren çevredeki komşularımız, -kadın olsun erkek olsun alâkadar oldular- Burada insanlar tekrar yola çıkacağımız zaman akraba ya da hâne halkındanmışçasına bizimle vedâlaşırlar, bu ayrılıktan dolayı üzüntülerini, gözyaşları dökerek belirtirlerdi.

Bu ülkedeki âdetler gereği ekmek haftada bir gün pişirilir ve pişirilen ekmek de haftanın öteki günlerine yetecek kadar olurdu. Ekmek günü belde erkekleri sıcak sıcak ekmekler, nefis yemeklerle çevremizi donatırlar. "Bunları size kadınlar gönderdi, sizden hayır duâ bekliyorlar" derlerdi.

Ülke halkı bütünüyle imam-ı Âzam Ebû Hanîfe (Allah ondan razı olsun) mezhebinde (Hanefi) olup Ehl-i Sünnettir. Aralarında ne Kaderci, ne Rafizi, ne Mutezileden, ne Haricî, ne de Bid'at ehli bulunmaktadır. Allah Teâlâ Hazretleri onları bu faziletleri ile üstün kılmıştır..."
Blogger tarafından desteklenmektedir.