Header Ads

Hukuka riayet ve vazife şuuru

Hukuka riayet ve vazife şuuru
Hukuka riayet ve vazife şuuru

Ecdadımız Osmanlıların ilk şeyhülislâmı Molla Fenâri (1350-1431) rahımehullah, şeyhülislâm olmazdan önce Bursa kadısı idi. Onun kadılığı sırasında bir adam, pazardan bir at satın aldı. Fakat alış-verişin hemen arkasından atın hasta olduğunu fark etti. Geri vermesi gerekiyordu. Ama, satın aldığı adam zorluk çıkartır, atın hastalığını kabul etmez diye, önce kadıya gidip resmî kanaldan işi sağlama bağlamak istedi. Mahkemeye gittiğinde ise, kadıyı yani Molla Fenâri hazretlerini yerinde bulamadı. İşini ertesi güne bıraktı. Lâkin at da o gece öldü. Adam ertesi günü olanları kadıya anlattı; mağdur olduğunu, ne yapması gerektiğini sordu. Molla Fenâri hazretleri;


—  Senin zararını ben ödeyeceğim, dedi. Adam hayretle kadıya baktı;
  Niçin siz ödeyeceksiniz; bu mes'etede sizin hiçbir suçunuz yok ki... dedi.
Molla Fenâri hazretleri,
— Evet Öyle görünüyor ama, aslında benim suçum büyük. Eğer sen dün makamıma geldiğinde, ben yarimde olsaydım; hâdiseye müdâhale eder, atı geri verdirir, paranı iade ettirirdim. At da sahibinin elinde ölmüş olurdu. Bu imkân şimdi yok olmuştur. Senin zararına, benim makamımda olmayışım sebep olduğu için, atın bedelini ben ödeyeceğim, cevabını verdi ve Ödedi.
Blogger tarafından desteklenmektedir.