Header Ads

Haçlı taassubu ve Kudüs'ün kurtarılması

Haçlı taassubu ve Kudüs'ün kurtarılması
Haçlı taassubu ve Kudüs'ün kurtarılması

İstisnasız Avrupalının hemen hepsi de Haçlı ruhuna sahiptirler. Aralarındaki fark şudur: Meselâ Almanlar, bu tıynetlerini, açıkça ortaya koyarlar... Irkçılık, fanatizm suratlarından akar. Bu yüzden de, çok istedikleri halde, sömürgecilikte başarı gösterememişlerdir.

Sözgelişi İngilizler ise, aynı ırkçı-fanatik tıynetlerini, telkinle, oyunla, tebessümle gizlerler. Ziya Paşa'nın, "Yaktı nice canlar o nezâketle tebessüm!" dediğini hatırlamamak mümkün mü?

Avrupa, kendisinin dışındakiler bahis mevzuu(söz konusu) olduğunda, her zaman birleşmiştir. Müslümanlar'a (bilhassa da Müslüman Türkler'e), Budistler'e, Komünistler'e, Japonlar'a karşı daima hem din taassubu, hem ırk barbarlığı, hem insaniyet düşmanlığı, hem de soygun ortaklığı yapmışlardır.

Almanya, 1. Dünya Harbinde, sözde silah arkadaşı müttefikimiz olarak, (Hem de, Berlin'de esir bulunan ingiliz sömürgesi Müslümanlar'a, Almanlar'ı sevdirmek için) Mehmet Akif Bey'i davet ediyor. M. Akif Bey, Berlin'e giderken, birkaç gece Viyana'da kalıyor. Garip! Zafer falan olmadığı halde müttefikimiz Viyana'nın halkı, şenliklerden, havai fişeklerden, zafer taklarından göklere tırmanacak neredeyse...

— Bu şenliklerin sebebi ne ola ki? diye Akif Bey soruyor. Kalabalıktan şu zafer nağmeleri aksediyor:

— Bilmiyor musunuz? İngiliz orduları, bugün, Kudüs'e girdi. Kutsal şehri Müslümanlardan kurtardı. Elbette zafer ve sevinç günümüzdür...

Tekrar hatırlayalım ki; bu Hıristiyan dayanışma ve kutlamaları esnasında (Büyük Harp'te) Türkiye-Almanya ve Avusturya İngilizlerin karşısında, tek cephe, müttefiktirler.

Beyni Batı afyonuyla uyuşmuş sözde aydınlar taifesine, kimsenin bir lâfı yok, tabiî olamaz da! Lâkin halkımız ve çocuklarımız, Avrupa'nın koyu taassupla, vahşî ve barbarcasına ırkçı fanatik olduğunu asla hatırdan çıkarmamalıdır.
Blogger tarafından desteklenmektedir.