Header Ads

Gıybet/Dedikodu altı yerden günah olmaz

Gıybet/Dedikodu altı yerden günah olmaz
Gıybet/Dedikodu altı yerden günah olmaz


1 - Müslümanları bir şerden/kötülükten sakındırmak için:

Dinini öğrenmeye çalışan birinin bid'at ehline(dine hurafe katanlara) ve fasıklara (gizleme gereği görmeden açıkca günah işleyenlere) gittiğini görürsen ve onların bid'atlerinin ona sirayet etmesinden de korkarsan, onların fâsıklığını ve bid'atini anlatmak gıybet değildir. Ancak bunları anlatması, hased/çekememezlik gibi başka bir sebepten olmamalıdır.

2- Mazlumun, kendi hakkını alabilmek için hâkime, sultanın (idarecinin) zulmünü anlatması gıybet değildir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Hak sahibinin konuşma hakkı vardır." buyurmuşlardır.3- Kötülüğü değiştirmek ve isyan edene doğru yolu göstermek için konuşulanlar gıybet değildir.

4- Açıkça günah işleyen ve bu yaptıklarının duyulmasından gurur duyan kimsenin qıybetinde vebal olmaz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Yüzünden haya elbisesini (haya perdesini) çıkaran kimsenin (yaptıklarını söylemek) gıybeti olmaz." buyurmuştur.

5- Kör, topal gibi bir kusuru ile lakaplanmış ve meşhur olmuş birisini bu lakabları ile anmak günah olmaz.

6- Bir kimse babasının veya bir kadın kocasının zulmünden nasıl kurtulabileceğini sormak için onların yaptığını anlatmak gıybet olmaz. Ancak bunları, böyle bir fayda vermeyecek birine anlatmak gıybet olur.
Blogger tarafından desteklenmektedir.