Header Ads

Güneşin kendisinde ısı ve ışık yoktur. O sadece bir yansıtıcıdır

Güneşte ısı ve ışık yoktur
Güneşte ısı ve ışık yoktur

Güneşte sıcaklık ve ziya (ışık) yoktur. O billura benzer bir varlık olduğu için, arşı-alâdan dağılan nuru, alem-i ecsada(cesedler alemi, maddi alem) aksettirir.

Nitekim Almanya'nın en büyük bir fen alimi Güneşin sudan ibaret olduğunu söylemiştir. Henüz hakikati bulamadılar fakat bulacaklar!..

Kalbin de iki yüzü vardır.

Biri alem-i ervaha (ruhlar alemine) diğeri alem-i cesede bakar.
Kalb, ruhtan aldığı feyzi bütün vücuda dağılan mecraları vasıtasıyla cesede bahşeder. Bu mecralardan biri kalbin feyzinden bir an münkati olsa (kesilse), beden saatinde helak olur.

İşte maneviyatımızı temin eden kalbin de arş-ı alaya nisbeti vardır. Cennet ve Cehennem dahil arş-ı azama, daire-i arş veya avalim-i arş denir.

Süleyman Hilmi Tunahan (kuddise sirruh)
Blogger tarafından desteklenmektedir.