Header Ads

Galata Kulesi ve İstanbul'un Yeraltı Dehlizleri

Galata Kulesi ve İstanbul'un Yeraltı Dehlizleri
Galata Kulesi ve İstanbul'un Yeraltı Dehlizleri


Harplerde topun kullanılmasından evvel şehirler, düşmanın gelişini, hazırlığını ve harekâtını yüksek kulelere çıkarak tesbit ederlerdi.

Düşman şehri zapt edecek olursa. İçeride kalan kimselere veya askerlere işbu kule barınak teşkil ederdi. Düşman şehre girdikten sonra dahi müdâfaaya devam ederlerdi.

Diğer taraftan kuleler yeraltı dehlizlerinin birleştiği yerdi. Şehir düştüğü zaman, kulenin tünellerinden kaçarlardı. İşbu keyfiyet Galata Kulesi için de geçerli idi; şehir surlarla üçe ayrılmıştır. Üç taraftan da, yeraltından Galata Kulesi'ne çıkan yol vardır. Birincisi Galata Kulesi'nden Cizvit Bostanı'nın içindeki kuyuya, ikincisi de Perşembepazarı'nda bulunan Bostandaki Yeni Câmi'nin yanına varırdı. Üçüncüsü ise Meyyit İskelesi tarafında idi.Bu dehlizlerin bakiyeleri bir hafriyatta ortaya çıkmıştır. Galata Kulesi'nin altından Kilyoz (Kilyos)'a kadar uzanan bir yeraltı geçidi de mevcuttur. Burada, Cenevizlerin gemisi hazır beklerdi ki, şayet düşman Galata'yı zapt ederse, askerleri önce kuleye, sonra da Kilyoz'a sığınsın ve oradan da kendi gemileriyle Kefe'ye sevk edilsin. Zîrâ o zamanlar Kefe Cenevizlerin elinde idi.
Blogger tarafından desteklenmektedir.