Header Ads

Cafer-i Sâdık Hazretleri buyurdular

Cafer-i Sâdık Hazretleri buyurdular
Cafer-i Sâdık Hazretleri buyurdular
İmâm Ca'fer-i Sâdık Hazretlerinin, oğlu Mûsâ Kâzım'a nasîhatları:


"Oğlum! Kim kendisine verilen rızka razı olursa zen­gin olur.

Gözü başkasının malında olan kimse fakir olarak ölür.

Kendi kusurlarını küçük gören kimse başkasının ku­surlarını büyük görür.

Başkasının kusurlarını küçük gören kimse, kendi ku­surlarını büyük görmüş olur.

Oğlum! Başkasının kusurlarını ortaya çıkaranın, evin­deki gizli şeyleri ortaya çıkar.

Düşmanlık kılıcını çeken onunla öldürülür.

Kim kardeşi için kuyu kazarsa, o kuyuya kendisi düşer.

Ahmaklarla beraber olan hakir olur, âlimlerle beraber olan vakarlı olur.

Kötü yerlere giden töhmet altında kalır.

Oğlum! Başkalarını hakir görmekten sakın. Yoksa on­lar da seni hakir görürler.

Seni alakadar etmeyen İşlere karışma, yoksa zelil olursun.

Oğlum! Lehine de aleyhine de olsa doğruyu söyle.

Yoksa insanlar arasında itibarın zedelenir.

Oğlum! Allâhü Teâlâ'nın kitabını oku, selâmını yay, iyiliği emret, kötülükten nehyet, seninle irtibatı kesenle irtibatını kesme, sana küsenle önce sen konuş, iste­yene ver. Koğuculuktan sakın. Zira laf taşımak, kalblere kin ve nefret tohumu saçar, başkalarının ayıplarını araş­tırmaya götürür. Başkalarının ayıplarını araştıran, on­ların hedefi olur."


Takvâdan daha faziletli azık, sükût etmekten daha güzei bir şey, cehâletten daha zararlı bir düşman, ya­landan daha büyük bir hastalık yoktur.

Çok ağlayınız, az gülünüz; çok susunuz, az konuşu­nuz; çok veriniz, az yeyiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.