Header Ads

Abdülhâlık Gücdüvani Hazretlerinin nasihatlarından

Abdülhâlık Gücdüvani Hazretlerinin nasihatlarından
Abdülhâlık Gücdüvani Hazretlerinin nasihatlarından


Oğulcuğum!

Sana bütün hallerde ilim, edeb ve takvâ öğrenmeni tavsiye ederim.

Ehl-i sünnet ve cemâatten ayrılma. Fıkıh ve hadîs öğren. Câhil mutasavvıfdan uzak dur. Namazları dâimâ cemâatle kıl. Şöhretten sakın, çünkü şöhret âfettir. Kimseye kefîl olma, insanların vasiyet mesuliyetini üzerine alma. Sultanlara ve sultan çocuklarına yakın olma. Az konuş, az ye, az uyu. Çocuklar ve kadınlarla arkadaşlık yapma. Bid'atçılar ve kibirli zenginlerle arkadaş olma. Helalden ye, şüphelilerden sakın. Çok gülme, çünkü çok gülmek kalbi öldürür. Kahkaha ile gülme.


Herkese şefkatle bak, kimseyi hakir görme. Dışını süslemekle uğraşma. Çünkü zâhiri süslemek bâtının harap olduğunu bildirir. Halk ile mücâdele etme. Kimseden bir şey isteme. Kimseye hizmet emretme.

Hz. Peygamberin vârisi olan âlimlere malınla, bede­ninle ve ruhunla hizmet et, onların fiillerini, yaptıklarını beğenmemezlik etme. Çünkü onların kusurlarını gören ebedî iflâh olmaz. Dünyaya ve dünya ehline aldanma. Gözün yaşlı, amelin ihlaslı olsun. Allâhü Teâlâ'ya yalvararak dua et.
Blogger tarafından desteklenmektedir.