Header Ads

''O (Allah) ki ölümü ve hayatı yarattı.'' (Mülk suresi 2. ayeti kerime)

''O (Allah) ki ölümü ve hayatı yarattı.'' (Mülk suresi 2. ayeti kerime)
''O (Allah) ki ölümü ve hayatı yarattı.'' (Mülk suresi 2. ayeti kerime)


Her canlının hayatı ve ölümü, Allâhü Teâlâ'nın yarat­ması ve takdir etmesiyledir. Hiçbir kimseye takdir olun­muş vaktinden önce hayât verilmez ve yine hiçbir kimse eceli gelmedikçe ölmez. Eceli gelince de bir saniye ol­sun daha yaşayamaz. Nitekim Kur'ân-ı Kerîm'de: "Hal­buki Allâh bir nefsi, eceli geldiği zaman aslâ te'hîr bu­yurmaz..." (Münâfikûn sûresi, âyet 11) buyurulmuştur.

Dirilten ve öldüren ancak Allâhü Teâlâ'dır. Mahlûkatının bir kısmını hayat sahibi olarak yaratmış ve
bilhassa insanları imtihan için bu âleme getirmiştir. Nitekim Mülk sûresinin ikinci âyetinde meâlen: "O ki: ölümü ve hayatı yarattı, hanginizin amelce daha güzel olduğunuzu imti­han için..." buyurulmuşdur.

İnsanın eceli muayyen vakit olduğu gibi insanlardan meydana gelen cemiyetlerin de Allâh katında belli bir nihayeti vardır. Her millet, her topluluk ne kadar yaşarsa yaşasın: "Her ümmet için bir ecel vardır. Artık ecelleri gelince bir lâhza geri de kalmazlar, öne de geçemez­ler." (A'râf, 34) âyet-i kerîmesinde buyurulduğu üzere bir gün nihayet bulacaktır.

Devamını sadece abonelerimiz okuyabilirler. Abone iseniz devamını okumak için buraya tıklayınız. Abone olmak için buraya tıklayınız.
Blogger tarafından desteklenmektedir.