Header Ads

İslam'ın şartı 'Lâ ilahe illellah Muhammedün Rasulullah' demektir

İslam'ın şartı 'Lâ ilahe illellah Muhammedün Rasulullah' demektir
İslam'ın şartı 'Lâ ilahe illellah Muhammedün Rasulullah' demektir


Peygamberimiz (s.a.v.) Dıhye'nin Müslüman olmasını çok arzu ediyordu. Çünkü yediyüz kişilik kabilesinin reîsi idi. Onun Müslüman olmasıyla, hepsi Müslüman olacaklardı. "Allâh'ım! Dıhyetü'l-Kelbî'ye islâm'ı nasib et." diye duâ edi­yordu. Dıhye Müslüman olmaya karar verince, Allâhü Teâlâ bir sabah namazından sonra Peygamberimiz'e (s.a.v.) "Yâ Muhammed! Allâhü Teâlâ sana selam ediyor ve şöyle buyu­ruyor: Az sonra Dıhye huzuruna gelecek." diye vahyetti.

Dıhye Mescid-i Nebevî'ye gelince Peygamberimiz, mü­barek hırkasını sırtından çıkardı ve yere Dıhye'nin önüne sererek "Buraya otur, yâ Dıhye" buyurdular.
Dıhye Resûlullâh'ın bu iltifatından ağlamaya başladı, hırka-i saadeti yerden alıp öptü ve başına gözüne sürdü. Sonra da 'Müslüman olmanın şartları nelerdir? Bana anlatınız.' dedi. Peygamberimiz (s.a.v.) "İlk önce 'Lâ ilâhe illallah Muhammedün Rasûlüllâh' demelisin." buyurdular. Dıhye kelime-i şehâdeti okudu, sonra da ağlamaya başladı.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Allâhü Teâlâ seni islam nimetiyle şereflendirdi, bu ağlama niye yâ Dıhye?" buyurunca 'Ben çok büyük hatalar ve kötülükler işledim. Rabb'ine, bun­ların keffaretinin ne olduğunu sor. Eğer kendimi öldürmemi emrederse kendimi öldürürüm; bütün malımı vermemi emre­derse malımın tamamını veririm.' dedi. Peygamber Efendi­miz (s.a.v.) "Bu günahlar nedir yâ Dıhye?" diye sordu. 'Ben Arab meliklerinden biri idim. Kızlarımın dünyaya gelip, onların da kocalarının olmasını gururumdan kabul edemedim ve tam yetmiş kızımı kendi ellerimle öldürdüm.' dedi. Peygambe­rimiz (s.a.v.) hayret ettiler. Bu esnada Cebrâîl (a.s.) geldi ve 'Yâ Muhammed, Allâhü Teâlâ'nın sana selamı var. Dıhye'ye şöyle söylemeni emrediyor: "İzzetim ve celâlim hakkı için sen lâ ilâhe illallah dediğin anda altmış senelik küfrünü ve altmış senelik günahlarını bağışladım. Kızla­rını öldürmeni nasıl bağışlamam?"

Peygamberimiz ve ashabı ağlamaya başladılar. Pey­gamberimiz "İlâhi! Sen Dıhye'nin bir defa 'Lâ ilâhe illallâh' demesiyle kızlarını öldürmesini bağışladın. Sana devamlı şehadette bulunan ve sadık söz ve hâlis amel işleyen mü'min kullarını bağışlamaz mısın?" buyurdular.

Blogger tarafından desteklenmektedir.