Header Ads

İmam Cafer-i Sadık hazretleri kimdir?

İmam Cafer-i Sadık hazretleri kimdir?
İmam Cafer-i Sadık hazretleri kimdir?

İmam Cafer-i Sadık hazretleri kimdir?

Silsile-i Sâdât'ın dördüncü halkası olan Ca'fer-i Sâdık Hazretleri, 8 Ramazan-ı Şerif 80 (M. 699) tarihinde Me­dîne-i Münevvere'de dünyaya geldi.

Ehl-i Beyt'in büyüklerinden olan Ca'fer-i Sâdık Haz­retleri, sözlerindeki sadakatinden dolayı 'sâdık' laka­bıyla meşhur olmuştur. Künyesi Ebû Abdullah ve Ebû ismail'dir.

Ca'fer-i Sâdık Hazretlerinin baba cihetinden nesebi Hz. Ali'ye ulaşır. Şöyle ki babası Muhammed Bâkır, onun babası Ali Zeynelâbidîn, onun babası Hz. Hüseyin ve onun babası da Emîru'l-müminîn Hz. Ali'dir. (Radıyallahu anhüm.)


Annesi Ümmü Fetve cihetinden de nesebi Hz. Ebû Bekir'e (r.a.) ulaşır. Şöyle ki annesinin babası ve Silsile- i Sâdât'ın üçüncü halkası Kâsım bin Muhammed, Hz. Ebû Bekir'in (r.a.) torunudur.

Ca'fer-i Sâdık Hazretleri, tâbiînden olup sahâbeden Enes b. Mâlik ve Sehl b. Sa'd'ı (r.annüm) görmüştür. Hadis âlimleri onun sika (güvenilir) olduğunda ittifak ettiler. Ca'fer-i Sâdık Hazretleri dedesi Kâsım b. Mu­hammed (r.a.), babası Muhammed Bâkır ve birçok kişi­den hadis rivâyet etmiştir. Birçok kişi de kendisinden rivâyette bulunmuştur. Ondan, rivayet edenler arasında İmâm-ı A'zam Hazretleri de vardır. Kütüb-i Sitte müel­lifleri, onun naklettiği hadisleri kitaplarına almışlardır, imâm-ı Buhârî Hazretleri, Ca'fer-i Sâdık Hazretleri'nin rivayetlerine, el-Edebü'l-müfred ve Sahîh'i haricinde diğer kitaplarında yer vermiştir.

İmâm-ı A'zam Hazretlerinin Ca'fer-i Sâdık (k.s.) Haz­retlerine intisab edip "İki sene olmasaydı Nu'man helâk olurdu." buyurdukları meşhurdur.

Blogger tarafından desteklenmektedir.