Header Ads

Hayvanlara iyi davranmak

Hayvanlara iyi davranmak
Hayvanlara iyi davranmak


İslâm dîninde bütün mahlûkata şefkatle davranılması bir vazifedir. Bilhassa hayvanlara zulmedilmeyip iyi bakıl­ması lâzımdır. Hayvanları pek ziyade yormamalı, dövmemelidir. Hayvanlara zulmün cezası ağırdır. Çünkü hayvanların Hak Teâlâ'dân başka yardımcısı yoktur.
Hadîs-i şerîfte "Allâhü Teâlâ'dan başka yardımcısı bu­lunmayanlara zulmedenler hakkında Hak Teâlâ'nın gazabı pek şiddetli olacaktır." buyurulmuştur.

Hayvanların hakları vardır. Ehlî (evcil) hayvanların yiye­ceklerini içeceklerini vaktinde vermek, vaktinde tımar etmek, haklarında rıfk ile, merhamet ile muamelede bulun­mak lâzımdır. Her hayvan başka bir hizmet için yaratıl­mıştır. Meselâ: Sığır hayvanları arabalara koşulmak, tar­lalarda çalıştırılmak için yaratılmıştır. Bunlara binilmemeli, bunların sırtlarına merkepler gibi yük yükletilmemelidir.
Zararlı olmayan serçe, hüdhüd gibi küçük kuşları vs. hayvanları beyhude yere öldürmemelidir.
Hiçbir hayvanın yüzüne vurmamalı ve yüzünü dağlamamalıdır. Hiçbir hayvanı nişan almak için hedef tutma­malı, kuşların yuvalarına geceleyin gitmemelidir.
Yılan, akrep, fare, çaylak, kara karga, kudurmuş köpek gibi zararlı hayvanlar öldürülür. Ancak hiç bir hayvanı -ne kadar zararlı olursa olsun- ateşe atarak öldürmek caiz değildir.
"Öldürülecek bir yılanın veya akrebin eşi, intikam alır." diye söylenilen sözlerin aslı yoktur.

Blogger tarafından desteklenmektedir.