Header Ads

Faydalı ilim

Faydalı ilim
Faydalı ilim

Faydalı ilim

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki: "Kıyâmet gününde en ağır azabı görecek olan, Allâhü Teâlâ'nın ilminden kendisini faydalandırmadığı âlimlerdir."
Yine Peygamber Efendimiz buyurdular:
"Kul, bildiği ile amel etmedikçe âlim olamaz."
"ilim ikidir.
Biri dilde olandır ki bu, Allâhü Teâlâ'nın kulları aleyhine bir delildir; diğeri, kalbde olan ilimdir. İşte faydası olan ilim de budur."
"Ahir zamanda ibâdet edenler cahil ve âlimler fâsık olur."
"Âdi kimselerle mücadele, alimlere karşı üstünlük tas­lamak ve bu suretle yalnız insanların iltifatına mazhar olmak için okumayın! Zira bu gaye için okuyanlar Ce­hennemdedir."
"Bilgisini gizleyene Allâhü Teâlâ ateşten gem vurur."
"İlmi çoğaldığı halde ahlâkı düzelmeyen, Allâh'a uzaklıktan başka bir şey elde edemez."
Nahv âlimi Halil bin Ahmed şöyle der: "insanlar dört kısımdır.
-          Anlar ve anladığını bilir (yani bildiği ile amel eder); bu âlimdir, buna uyun.
-          Anlar fakat anladığını bilmez. Bu gâfildir, bunu ikaz edin.
-          Bilmez fakat bilmediğini bilir (Buna cehl-i basit der­ler); bu yol arıyor, buna doğru yolu gösterin.
-          Anlamaz, fakat anlamadığını bilmez (Bilirim zanne­der, buna cehl-i mürekkeb derler, tedavi kabul etmediği için); onu terk edin."
• Süfyan-ı Sevri (r.a.): "İlim, ameli da'vet eder; eğer amel geldiyse ne güzel, gelmezse ilim de göç eder." bu­yurmuştur.

Blogger tarafından desteklenmektedir.