Header Ads

Efendimizin-peygamberimizin Medine'de on yılı

Efendimizin-peygamberimizin Medine'de on yılı
Efendimizin-peygamberimizin Medine'de on yılı 


   1.  sene: Allâhü Teâlâ cihâdı farz kıldı, ezan okunmaya başlandı, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hz. Aişe ile evlendi.

    2.  sene: Kıble Kabe'ye çevrildi(Bu vakte kadar Müslümanlar namazlarında, Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya dönerlerdi); zekât, fitre, oruç, farz kılındı. Bayram namazı ve kurban vacib kılındı. Hz. Ali, Hz. Fâtıma ile evlendi. Bedir, Buvât, Zi'l-aşîra, Benî Kaynuka' ve Sevîk gazveleri (harbleri) yapıldı.

    3.   sene: Şarap haram kılındı, Hz. Hasan doğdu, Uhud harbi ve Hamrâü'l-esed gazveleri yapıldı.

    4.  sene: Benî Nadîr harbi yapıldı, Hz. Hüseyin doğdu, teyemmüm ve seferde (yolculukta) iken namaz kısaltma âyeti nâzil oldu.

    5.  sene: Hendek, Dûmetü'l-cendel, Benî Mustalık ve Benî Kurayza harbleri yapıldı.

    6. sene: Hudeybiye sulhu ve Bîatu'r-rıdvan yapıldı. Benî Lıhyân ve Gâbe harbleri yapıldı.

    7. sene: Kaza umresi yapıldı, Hayber harbi yapıldı. Ebû Hüreyre (r.a.) Müslüman oldu, hükümdarlara elçiler gön­derildi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) mektuplarını mü­hürlemek için bir mühür yaptırdı. Ehlî/evcil eşeklerin etleri ve Mut'a nikâhı haram kılındı.(Yabani eşek ve atların etleri haram kılınmamıştır.)

    8.  Sene: Mekke-i Mükerreme fetholundu, Beytullâh (Ka'be) putlardan temizlendi, Huneyn ve Tâif harbleri yapıldı. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) minber yaptırıp üzerinde hutbe okudu.

    9.  sene: Tebük harbi oldu. Resûlullâh münafıkların yaptığı Mescid-i Dırar'ı yıktırdı.

   10.  sene: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) veda haccını yaptı, Medine'ye döndü.


On birinci senenin Safer ayının sonlarında hastalandı; humma ve baş ağrısı ârız oldu. En son hutbesinde Hz. Ebû Bekr'in halifeliğine işaret buyurdu. Hz. Ebû Bekr'in kapısı hariç mescide açılan bütün kapıların kapatılmasını emretti. Sonra da Hz. Ebû Bekr'e imamlık yapmasını em­rederek açıkça onun halifeliğini bildirdi.
Bu sırada Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) hastalığı daha da şiddetlendi ve nihayet hicretin 11. senesi 12 Rebîulevvel pazartesi günü 63 yaşında Habib Habîbine ka­vuştu, Çarşamba akşamı defnedildi. Aleyhissalatü ves­selam. Allâhü Teâlâ şefâatlerine mazhar kılsın.
Blogger tarafından desteklenmektedir.