Header Ads

Dövme Yaptırmak ve Yüzden Kıl Aldırmak Caiz midir?

Dövme Yaptırmak ve Yüzden Kıl Aldırmak Caiz midir?
Dövme Yaptırmak ve Yüzden Kıl Aldırmak Caiz midir?

İbni Ömer (La.) dan rivayet olunmaktadır:
Peygamber (s.a.v.): iğreti saç (peruk) takana ve taktırana, dövme yapana ve yaptırana lanet etmiştir.
(et-Terğib ve't-Terhib c. 3, s. 120).
İbni Mesud (r.a.) hazretleri rivayet ediyor:
Resulüllah (s.a.v.) dövme yapan ve yaptıran kadınlara, kaşından ve yüzünden kıl yolduran kadınlara, güzellik için dişlerinin arasını açtırarak Allah'ın yaratmasını değiştiren kadınlara lanet etti. Bir kadın bunun üzerine ona, bu hususta bir söz söy­ledi. İbni Mesud da o kadına şöyle söyledi. "Bana ne oldu ki, Allah'ın Resulü (s.a.v.) in lanetlediğine lanet etmeyecek mişim? Allahü Teala Kur'an da "Resulüm size neyi getirdi ise onu alın, neyi de size yasakladı ise ona son verin" buyurmaktadır.
(et-Terğib ve't-Terhib c. 3, s. 120 .
İbni Abbas (r.a.)dan rivayet olunmuştur. İğreti saç takan ve onu yaptıran, kaşından (ve yüzünden) kıl aldırtan ve bir hastalık bulunmadığı halde, dövme ya­pan ve yaptıran kadın lanetlendi
(et-Terğib ve't-Terhib c. 3, s. 120 .

Hadis-i şeriflerde görüldüğü gibi, kadınların, yüzlerinden ve kaşlarından kıl almaları ve aldırmaları dinimizce yasak­lanmıştır.
Blogger tarafından desteklenmektedir.