Header Ads

Dövme yaptırmak caiz değildir - günahtır - haramdır

Dövme yaptırmak caiz değildir - günahtır - haramdır
Dövme yaptırmak caiz değildir - günahtır - haramdır


Hz. Ebû Hureyre (ra) anlatıyor: "Resûlullah (asm) şöyle buyurdular:

"İğreti saç(peruk) takana da, taktırana da, bedene dövme yapana da, yaptırana da Allah lânet etsin!" (Buhârî, Müslim)

Hadis-i Şerif’ten açıkça anlaşıldığı üzere dövme yaptırmak kesinlikle haramdır. Çünkü dövme vücuttaki tabîiliği/doğallığı bozar.

Dövme, vücudun belli yerlerine mesela elin sırtına, bileğe, pazuya, yüz veya dudağa kalıcı şekilde işlenen nakışlara denir. Deriye iğne veya çuvaldız gibi sivri bir şey kan akıtacak kadar batırılır. Deri altındaki boşluğa mürekkep kına vs. basılır. Deri altında bunlar kuruyunca bir daha çıkmayacak renkli lekeler bırakır.

Âlimler, dövme yapılan yerin necis olduğuna hükmederler. Bu sebeple dövme gusle manidir. Çünkü orada akan kan hapsolmuş ve kurumuştur. Yaralama pahasına da olsa temizlenmesi vâcibtir. Fakat temizlenmesi uzva zarar verecekse olduğu şekilde kalması caizdir. Günahından kurtulmak için tevbe edilir.

Allah'ın ve Rasulünün lanet ettiği bu gibi işleri meslek edinip geçimini bunlardan sağlayan kimselerin kazandığı para da haramdır. Bu haram kazanç ile asla kalp huzuru bulamazlar... Ve, haram yemek müslümanı peşi sıra felaketlere sürükler...

Blogger tarafından desteklenmektedir.