Header Ads

Çanakkale Savaşında akıl almaz bir hadise; Düşmanın Goliath zırhlısı ve Hz Davud'un sapan taşları

Çanakkale Savaşında akıl almaz bir hadise; Düşmanın Goliath zırhlısı ve Hz Davud'un sapan taşları
Çanakkale Savaşında akıl almaz bir hadise; Düşmanın Goliath zırhlısı ve Hz Davud'un sapan taşları
Çanakkale savaşında bir akıl almaz detay daha

MUAVENET-İ MİLLİYE'NİN GAZASI: Goliaht Nasıl Batdı?

Çanakkale harbinde İngiliz-Fransız donanması Geli­bolu'da geceli gündüzlü her tarafa ateş yağdırıyordu. Osmanlı bahriyesi Morto limanındaki düşman zırhlıla­rına karşı bir torpido hücumu yapılmasını kararlaştır­mış; bu son derece zor ve tehlikeli iş için 29 Nisan 1915 günü "Muavenet-i Milliye" torpido muhribi vazifelendiril­imişti.

Muavenet-i Milliye bütün ışıklarını söndürmüş, karan­lık gecede ilerliyordu. Muavenet-i Milliye ile İngiliz zırh­lısının arasında 600 metre mesafe kalmıştı ki keşfedildi ve düşman gemisi, ışığını yakarak Muavenet-i 'Milliye den parola soruyor, fakat kendi muhriplerinden biri zan­nıyla üzerine ateş etmiyordu. Muavenet-i Milliye deniz­ciliğin umumi işareti ile devamlı ve telaşlı "Hazır ol hazır ol!" cevabını vermekte idi. Mühim bir haber tebliğ edecek gibi çekilen bu işaretler düşmanı bir lahza tered­düde düşürmek ve gördüğü geminin kendi muhriplerin­den biri olması zannetirerek İngilizleri iğfal eylemek maksadıyla veriliyordu.

"Muavenet-i Milliye" düşman gemisine 200 metre me­safede takriben 15 saniye zarfında kovanlarının üçünü de boşalttı ve Goliath'ın teknesinden semaya doğru kor­kunç bir alev sütunu yükseldi.

Torpillerin üçü de isabet etmiş, bir saat evvel Türk mevzilerine ölüm saçan zırhlı bir dakika zarfında bo­ğazın sularına gömülmüş gitmişti.

Gollath' ın Muavenet-i Milliye tarafından batırılışı Kur'ân-ı Kerîm'deki "Derken Allâh'ın izniyle onları tama­men bozdular, Dâvûd Câlut'u öldürdü..." mealindeki Bakara Sûresi'nin 251. Ayet-i kerîmesini hatırlattı. Hz. Davûd, kimsenin karşısına çıkmaya cesaret edemediği Calût'u sapan taşıyla öldürmüştü. Calût'un ingilizcesi Goliath olup kaç bin sene evvelki şu tarihî hâdise Ça­nakkale'de bir defa daha tekerrür etmiş, Muavenet-i Milliye koca Goliath'ı Morto limanında, Hz. Dâvûd'un sapan taşlarına benzeyen Küçük torpillerle deryanın dibine göndermiştir.
Blogger tarafından desteklenmektedir.