Header Ads

''Bu asır içerisinde Sultan Abdülhamîd Han gibi takva sahibi bir sultan gelmemiştir''

''Bu asır içerisinde Sultan Abdülhamîd Han gibi takva sahibi bir sultan gelmemiştir''
''Bu asır içerisinde Sultan Abdülhamîd Han gibi takva sahibi bir sultan gelmemiştir''


RESÛLULLÂH (S.A.V.) NİÇİN ÜZÜLMÜŞTÜ

Hindistan'ın büyük velîlerinden, Ebu'l-Hayr Hazretleri buyurdu ki;
- Bir gece Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.)'i gördüm. Mübarek yüzlerinde keder ve üzüntü görülüyordu. Anam-babam sana feda olsun, yâ Resûlullâh! Üzüntü ve kederinizin sebebi nedir?" diye sordum. Resûlullâh Efendimiz buyurdu ki:

- Bugün Sultan Abdülhamîd Han tahttan indirildi. Bunun için kederliyim.

Ebu'l-Hayr Hazretleri rüyasını naklettikten sonra, gözyaşları içerisinde şöyle buyurdu:

- Bu asır içerisinde Sultan Abdülhamîd Han gibi takva sahibi bir sultan gelmemiştir. O, kavminin derdi ile dertlenir, milletinin iyiliğini ve refahını isterdi. Müttakî (Allah'tan korkan) ve ilmi seven bir sultândı. Hocam Rahmetullah Efendi'yi Mekke-i Mükerreme'den İstanbul'a yanına davet etmiş, çok ikram ve iltifatta bulunmuştu. Hattâ kendi eliyle ona namaz için seccade sermişlerdi. O yüce hakana bu muameleyi reva görenlerin sonları pek fecî olacaktır. Ama din ve millet çok zarar görecektir, ona yanıyorum.
Blogger tarafından desteklenmektedir.