Header Ads

Bozuk bir İdeoloji ''Feminizm'' Mehmet Şevket Eygi

Bozuk bir İdeoloji ''Feminizm''  Mehmet Şevket Eygi
Bozuk bir İdeoloji ''Feminizm''  Mehmet Şevket Eygi


Erkek Kadın bütün insanların ve diğer mahlukatın yaratıcısı Yüce Allah'tır.

Allah iradesi ve hikmetiyle dilediği insanı erkek, dilediğini kadın yaratmıştır.

Kimsenin bu konuda şikâyete, isyana hakkı yoktur.

İnsan olmak açısından, hukuk önünde herkes eşittir.

İnsan olarak eşittirler ama erkekler erkektir, kadınlar kadındır.

Allah kadınlara hak, hürriyet, haysiyet, bazı konularda şeref bahş etmiştir.

Kadınların erkeklerden üstün olduğu taraflar vardır, erkeklerin kadınlardan üstün olduğu taraflar vardır.

Feminizm İslam'a uymayan sapık bir ideolojidir.

Nice gayr-i müslim veya çağdaş kadın bile feminizmi reddediyor.

Aklı başında olgun, şuurlu bir İslam kadını feminist olamaz.

Kur'anı, Sünneti ve Şeriatı feminist zihniyet ve mantıkla tenkit edenler, onlarda noksanlık ve adaletsizlik bulanlar kafir olur.

Buharî'de ve diğer muteber ve güvenilir hadîs kitaplarında yer alan kadınlarla ilgili hiçbir sahih ve mütevâtir hadis red ve tenkit edilemez.

"Buharî'deki bir hadîs için 'Peygambere söyletilmiş' demek affedilmez bir saygısızlıktır.

Yüzde yüz kadın erkek eşitliğini kabul etmiş ülkelerde niçin ordunun yarısı erkek, yarısı kadın değil?

Millet meclislerinin niçin yarısı kadın, yarısı erkek değil?

Müsabakalarda (yarışmalarda) niçin kadınlar ayrı, erkekler ayrı yarışıyor?

Niçin futbol takımlarının yarısı kadın değil?

Niçin erkekler çocuk doğurmuyor?

Allah erkeklere ne kadar hak ve haysiyet vermişse erkeklerin o kadarına râzı olmaları; kadınlara ne kadar hak ve hürriyet vermişse kadınların o kadarına râzı olmaları gerekir.

Allah'ın hikmeti sorgulanamaz, tenkit edilemez. Böyle bir şey isyan olur.

Hiçbir insan, kadınların hakları, hürriyetleri, haysiyetleri konusunda Peygamber'den, Ashab'tan, Selef-i Sâlihînden, eimme-i müctehidînden, ulema ve fukahadan daha bilge ve bilgili olamaz.

Feministlerin istekleri doğrultusunda Yüce İslam dininde reform, yenilik, değişiklik, hafifleştirme, ılımlı hale getirme yapmak, işlerine gelmeyen hadîsleri ayıklamak, tarihselcilik safsatasını yaymak densizlikten, dinsizlikten başka bir şey değildir.

Dünya hayatı bir imtihandır. Bu imtihanı başarı ile verenlere, Allahın rızasını kazananlara, ebedî âhiret alemine imanla göçenlere büyük müjdeler vardır. Onlar cennette ebedî mutluluğa kavuşacaktır.

Kur'anı, Sünneti, Şeriatı dolaylı ve sinsi şekilde tenkit edenleri, beğenmeyenleri, feminizm hurafe ve safsatalarını din gibi benimseyenleri uyarıyorum: Kendinize yazık etmeyiniz, Müslümanları aldatmayınız!..

Mehmet Şevket Eygi
Gazeteci - Yazar
07 Ağustos 2010
Blogger tarafından desteklenmektedir.