Header Ads

''Biz gökten tertemiz su indirdik'' (sure-i Furkan, ayet 48) - Yağmurdaki esrar

''Biz gökten tertemiz su indirdik'' (sure-i Furkan, ayet 48) - Yağmurdaki esrar
''Biz gökten tertemiz su indirdik'' (sure-i Furkan, ayet 48) - Yağmurdaki esrar


"Şimdi siz, içmekte olduğunuz suyu gördünüz mü? Onu sizler mi buluttan indiriyorsunuz? Yoksa indiren biz miyiz? Eğer dilemiş olsaydık onu tuzlu kılardık. Şükretmeniz gerekmez mi?" (Sûre-i Vakıa, âyet 68-70) mealindeki âyet-i kerîmelerde Hz. Allah (c.c.) vermiş olduğu nimetlerin bizler için ne kadar hayatî öneme sahip olduğunu ve bunlar için şükredilmesi gerektiğini bildirmiştir. 

Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen bulutlar görünüş olarak pamuğa benzedikleri için çok hafif oldukları zannedilir. Fakat ortalama büyüklükteki bir yağmur bulutunda 300 bin ton su bulunur. Yeryüzünü canlandıracak ve hayat verecek yağmur bu dev bulutlardan iner.
Hz. Allah (c.c) ayet-i kerîmesinde meâlen "Baksana Allah bir bulut sevk ediyor sonra onun açıklığını telif eyli(birleştiri)yor. Sonra onu (bulutları birbirine katarak) teraküm ettiriyor da, yağmuru (bulutun) hılalı(arası)ndan çıkıyor görürsün." (Sûre-i Nûr, âyet 43) buyurmuşladır. 

Başka bir âyet-i kerîmede ise bulutlardan akan yağmur suyunun temizliğine işaret edilmiş ve "Biz gökten tertemiz su indirdik" (Sûre-i Furkân, âyet 48) buyurulmuştur. 

Akan tertemiz suyun içerisinde az nisbette tuz ve bazı mineraller vardır. Bunlar da Hz. Allah'ın büyük bir rahmetidir. Toprak, yağmur suyunda bulunan bu az miktardaki tuz ve mineraller sayesinde beslenir.
Blogger tarafından desteklenmektedir.