Header Ads

Anne ve babanın evladı üzerinde on hakkı vardır

Anne ve babanın evladı üzerinde on hakkı vardır
Anne ve babanın evladı üzerinde on hakkı vardır

1 - Eğer muhtaç ise yedirmek.
2- Muhtaç ise hizmet etmek.
3- Çağırınca icabet etmek.
4- Günah olmayan bir şeyi emredince itaat etmek.
5- Anne ve babası ile konuşurken yumuşak konuşmak, kaba ve kırıcı konuşmamak.
6- Elbise ihtiyâcı olursa giydirmek (gücü yettiği kadar).
7- Yürürken arkasında yürümek.
8- Kendisi için sevdiğini onlar için de sevmek.
9- Kendisi için kerih görüp istemediğini onlar için de kerih görmek.
10- Her ne zaman kendisi için duâ ve istiğfar ederse onlariçin de mağfiretle duâ etmek.

Fakîh Ebu'l Leys'e "Anne ve baba evlâdından kızgın ve kırgın olarak vefat ederse vefatından sonra memnun etmek mümkün olur mu?" diye suâl olundu, o da "Üç şeyle mümkün olur:1- Salih olmak,
2- Onun yakınlarına ve dostlarına iyilik yapmak,
3- Onlar için sadaka verip duâ ve istiğfarda bulunmak." dedi.

Bir kişinin anne ve babası kafir ve fakir ise, onların nafakası müslüman çocuğu üzerine olur. Ve onun anne ve babasına iyi davranması, ziyaret edip hizmetlerini yapması lâzım gelir. Ancak, onu dininden döndürmeye uğraşırlarsa o zaman ziyaret etmemesi caiz olur.
Blogger tarafından desteklenmektedir.