Header Ads

Âlimin düşmesi âlemin düşmesidir

Âlimin düşmesi âlemin düşmesidir
Âlimin düşmesi âlemin düşmesidir
İmam-ı Âzam Ebû Hanîfe Hazretleri bir gün yolda yürürken bir çocuğun çamura düştüğünü gördü. İmam-ı Azam Hazretleri ona "Bundan sonra düşmemek için daha dikkatli ol" dedi.
Çocuk "Ey Müslümanların imâmı! Benim düşmem çok mühim bir iş değildir. Tekrar ayağa kalkmam da kolaydır. Hem ben düştüğüm zaman yalnız başıma düşmüş olu­rum. Ancak senin düşmenle bütün âlem düşmüş olur. Senin tekrar ayağa kalkman da gerçekten zor olur." dedi.
İmam-ı Âzam (rh.) çocuğun bu sözleri üzerine ağladı. Çocuğun böyle ince fikir, akıllı ve zeki oluşuna hayret etti. Sonra da talebelerine dedi ki "Karşınıza, benim de­lilimden daha açık bir delil çıkarsa, benim tam anla­yamadığım bir şeyi siz anlarsanız öylece amel ediniz. O zaman beni taklid etmeyiniz."
işte bunun üzerine talebelerinden İmam Ebû Yûsuf (rh.), imam Muhammed (rh.) ve diğer talebeleri bazı fıkhî meselelerde hocalarından farklı görüş beyan et­mişlerdir. İmam-ı Âzam Hazretlerinin böyle yapması, onun ne kadar insaflı ve verâ sahibi (şüpheli şeylerden uzak) olduğunun delilidir.
         


Blogger tarafından desteklenmektedir.