Header Ads

Akıllı insanlarla beraber ol, ahmaklardan uzak ol

Akıllı insanlarla beraber ol, ahmaklardan uzak ol
Akıllı insanlarla beraber ol, ahmaklardan uzak ol


İbn-i Ziyad (rahımehulllah) anlatıyor:
"Babam bana dedi ki:
'— Ey oğlum! Akıllı insanlarla beraber ol, onlarla düşüp kalk ve ahmaklardan sakın! Çünkü ben, ne zaman bir ahmakla oturup kalksam, aklımın eksildiğini hissederim!" 
Abdullah' bin Habib rahmeiullâhi aleyhten rivayet edilmiştir:
"Allah Teâlâ, Mûsâ aleyhisselâma şöyle vahyetti:, 'Ahmaklara kızma ki, derdin artmasın.'

 Ahmed bin Kays'tan Halil bin Ahmed rahımehümallahın şöyle dediği nakledilmiştir:
"İnsanlar dört sınıftır:
- Bilen ve bildiğini bilen; o kişi âlimdir, ondan istifade edin.
- Bilen ve bildiğini bilmeyen; o sıradan biridir.
- Bilmeyen ve bilmediğini bilen; o ilim taiebesidir, ona bilgi verin.
- Bilmeyen ve bilmediğini de bilmeyen; o ahmaktır, onu reddediniz." 
Bişr bin Haris rahımehuilahtan rivayet olunmuştur: "Ahmağa bakmak göz yakar! Öyle bir zaman gelecek ki, ahmaklar güçlü olacak!.." (İbnü'l-Cevzî, Kitâbü'l-Hamkâ ve'l-Muğaffelîn)
Blogger tarafından desteklenmektedir.