Header Ads

Ahlâkınızı güzelleştiriniz

Ahlâkınızı güzelleştiriniz
Ahlâkınızı güzelleştiriniz
 
Edeb, zahirin ve bâtının yani hem için ve hem dışın güzelleşmesi, güzel ahlâkla bezenmesidir.
Edeb kulda ancak güzel ahlâkların kemâle ermesi ile tamamlanır. Resûlullâh (s.a.v) Efendimiz: "Ahlâkınızı güzelleşiriniz." buyurmuştur. Resûlullâh (s.a.v) Efendimiz buyurdular: "Bir babanın çocuğuna verdiği en değerli hediye iyi bir terbiyedir."
"Bir adamın evladına bir edebi öğretmesi bir sâ' mikdarı sadaka vermesinden daha hayırlıdır." Zîrâ verilen belli bir miktardaki sadakanın sevabı kesilir. Ebeveynin evladına öğrettiği edeb ise sadaka-i câriye olup çocuk her işlediğinde sevabı devam eder.
Bütün edeblerin kaynağı Resûlullâh Efendimiz haz­retleridir. Zâhiren ve bâtınan bütün edebler onda toplan­mış ve "Beni Rabb'ım terbiye etti ve edebimi de ne güzel yaptı." buyurmuşlardır. Her zaman Resûlullâh Efendimizin sünnetine uymalıyız.
Allâhü Teâlâ insanı iyiliği ve kötülüğü kabule hazır, edeb ve güzel ahlâkı kazanmaya ehil ve kabiliyetli ya­ratmıştır. Hem ıslâh etmek, hem de ifsad etmek kabi­liyeti vardır.
Nefis (kötü ahlâktan) temizlenince işlerini akıl ile yü­rütür, zahirî ve bâtınî halleri; içi ve dışı doğru olur, ahlâkı güzelleşir ve edebler meydana gelir. Ebû Ali ed-Dakkak (k.s) demiştir ki:
 "Kul taatı ile Cennete, tâatindeki edebiyle de Allâhü Teâlâ'ya ulaşır.”
 İlim, edeble anlaşılır, amel, ilimle sahih olur, hikmete amelle erilir.
Enes b. Mâlik (r.a) buyurmuştur ki: "Amelde edeb(e riâyet etmek), onun kabulünün alâ­metidir."
 


Blogger tarafından desteklenmektedir.