Header Ads

Yavuz Sultan Selim Mısır Fatihi olacağını biliyordu

Yavuz Sultan Selim Mısır Fatihi olacağını biliyordu
Yavuz Sultan Selim Mısır Fatihi olacağını biliyordu

SEYYAH-I ÂLEMDEN MISIR’IN FETİH MÜJDESİ

Sultan Selim Han Şam kalesinde âlimlerle sohbet esnasında Şeyh Nâsır-ı Tarsûsî hazretlerine:
“Efendi, biz Mısır fatihi olabilir miyiz” dediler. Hz. Şeyh Nasır: “Müjde sana sultanım, Resûlullah’ın (s.a.v.) manevî huzurunda Hz. Ali (k.v.);
“Sultan Selim önce Rum ve Acem'e malik olur sonra Cezîretü'l-Arab'a malik olur.” buyurdular. Cezîretü'l-Arab Mısır'dır. İnşallah sultanım Mısır fetholunur ve hâdimü'l-Haremeyn olursunuz.” buyurdular.


Bir âlim de, “Sultanım, Cenâb-ı Hak Kur'ân-ı Azîm’de senin Mısır fatihi olacağını açıklamıştır. Hz. Ali bunu Hz. Hüseyin'e ondan Zeynelâbidîn Hazretlerine ve ondan Seriy-i Sakatî ve ondan da Hz. Cüneyd-i Bağdâdî'ye tebliğ eylediler ki Enbiyâ Sûresinin 105. (Ve lekad ketebnâ…) âyetinde (Velekad) lafzının ebcedi 140'tır (Vav; 6, lam; 30, kaf;100, dal;4: 140). Selim lafzı da 140 olup Selim olduğuna işarettir (sin; 60, lam; 30, yâ;10, mîm; 40: 140). Zikir lafzı 920'dir (Zel; 700, kâf; 20, rı; 200: 920). “Min ba'di'z-Zikri 920'den sonra feth olur, demektir. “İnnel arda yerisuhâ” daki el-arz lafzı Mısır’a işaret eder. İbâdiyessâlihûn'dan murad sizsiniz, Mısır'a vâris oluyorsunuz, demektir.” dedi. Sultan,

“Saltanat müddetimiz ne ola?” dediğinde

"Cidden gayrı bilmem” der ve başka bilmiyorum demiş görülür. Meğer (cidden) lafzının ebced değeri, 8 olup saltanatları sekiz yıl olmuştur.   (Evliya Çelebi, Seyahatname) 
Blogger tarafından desteklenmektedir.