Header Ads

Yavuz Sultan Selim Han'ın Kadem-i Şerifi(ayak izini) iadesi

peygamberimizin ayak izi
Yavuz Sultan Selim Han'ın Kadem-i Şerifi iadesi

Abdülganî Nablûsî’nin (rh.), Şam, Mısır ve Hicaz seyâhatini anlattığı el-Hakîkatü ve’l-Mecâz kitâbının Mısır seyahati kısmında diyor ki:

“Sultan Kayıtbay camiine gittik. Camide Sultan Kayıtbay’ın türbesi de vardır. Türlü hayır eserleri ile mamur bir yerdi. Sultanın büyük kubbeli türbesini ziyaret ettik.

Kabrin baş tarafında altun kaplı gümüşten kubbe içinde bir taş üzerinde Resûlullâh Efendimiz’in kadem-i şerîfleri (mübarek ayak izi) vardı. Kubbe etrafındaki yazılar da altın suyundan güzel bir hat ile yazılmış idi. Kubbenin kapısını açtılar; Kadem-i Şerîf’i teberrüken ziyaret edip öptük. Kuzey duvarı tarafında Sultan Kayıtbay’ın zevcesinin kabri olup onun da baş tarafında Hz. İbrahim’in kadem-i şerîfi vardı. Burada bize Osmanlı sultanı Yavuz Sultan Selîm’in gönderdiği bazı hatt-ı şerîfler gösterildi ve şöyle anlattılar:

Sultan Selîm Mısır’a girdiğinde bu kadem-i Resûlü teberrük için ziyâret etmiş. Sonra bu kadem-i şerîfin hayır ve bereketinden daha çok faydalanmak için İstanbul’a naklettirmiş. Lâkin bir gece rüyasında Sultan Kayıtbay’ı görmüş. Kayıtbay, Kadem-i Şerîf’i makamına iâde etmesini söylemiş ve:

‘Ben o kadem-i şerîfi Resûlullâh’ın izniyle Medine-i Münevvere’den almıştım,’ demiş. Sultan Selîm rüyasından uyanınca kadem-i şerîfin iâdesi için dört kıta i’lâm yazdırmış ve i’lâmlar buraya asılmış. Bugün bu i’lâmlar burada mevcuttur, biz gördük.

Kadem-i Şerîf’in İstanbul’a naklinde pek çok deve telef olmuş iken, geri getirirken sadece bir deve ile getirilmiştir
Blogger tarafından desteklenmektedir.