Header Ads

Lale, Allah lafzı ve kelime-i tevhid

Lale, Allah lafzı ve kelime-i tevhid
Lale ve Allah lafzı ve kelime-i tevhid


Lâle, soğanla yetişip ilk baharda çiçek açan zambakgillerden bir çiçektir. Esas itibari ile yabani bir bitkidir.

İstanbul’da ıslah edilmiş ilk lâle çeşidini Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi yetiştirmiş ve bu laleye “Nûr-ı adn” (Cennet nuru) ismi verilmiştir. Daha sonraları yüzlerce cinsi türemiştir. 13. yüzyıldan başlayarak her türlü işleme ve motif içerisinde diğer çiçek türleriyle birlikte sıkça kullanılmıştır.

Lâle kelimesi arapça “Allah” lafzının harfleri ile yazılmakta, dolayısıyla her ikisi de ebced hesabıyla altmış altı sayısını vermektedir.

Tezyinatta ve resmî evrakda lale hep gül ile birlikte çizilmiştir. Lâle Allâhü Teâlâ’yı gül de Resûlullah’ı hatırlattığından Osmanlı tezyinat ustaları da her yerde Kelime-i tevhidin bir bütün (Lâ ilâhe illallâh Muhammedün resûlüllah) olduğunu böylelikle bütün dünyaya ilan etmişlerdir.

BEYİT:

“Mazhar-ı ism-i celâl olmasa hakkâ lâle
Bulamazdı bu kadar rütbe-i vâlâ lâle”

(İzzet Ali Paşa)

Manası: Lâle Cenâb-ı Hakk’ın Allah ismine gerçekten mazhar olmasa bu kadar itibar bulamazdı.
Blogger tarafından desteklenmektedir.