Header Ads

Komünizm - Sosyalizm Masonik Siyonist bir projedir.

Komünizm sosyalizm masonik Siyonist bir projedir
Komünizm sosyalizm masonik Siyonist bir projedir


1917 Rus Bolşevik Devrimini yapanların, Lenin de dahil tamamı Yahudi’dir. Ülkemize de Komünizmi Sabetayistler ve Kürt Yahudileri getirmiştir. Ülkemizdeki Komünist hareketin idollerinin tamamına yakını Kripto Yahudilerdir. Aynı anda Komünizmin karşısına çıkarılan Türkçü hareketin kurucuları da idolleri de hep kripto Yahudilerdir.

Stratejileri bellidir;
HER KILIĞA GİR, BÖL, PARÇALA VE OLUŞTURDUĞUN KÜÇÜK PARÇALARIN BAŞLARINA GEÇ. ONLARI BİRBİRLERİ İLE SAVAŞTIRIRKEN SEN PARAYI VE GÜCÜ ELE GEÇİR VE ANCAK BU ŞEKİLDE DÜNYAYI YÖNET Kİ HEDEFİN OLAN BÜYÜK DÜNYA KRALLIĞINI KURABİLESİN. ZATEN ZAFERE ULAŞMAN İÇİN AKLA GELEN HER ŞEY MÜBAH.

Aşağıda okuyacaklarınız Gary Allen’ın Türkçeye GİZLİ DÜNYA DEVLETİ ismi ile tercüme edilen çok ciddi ve ispatlı eserinden alınmıştır.

****

RUS İHTİLALİ

Rusya'da meydana getirilen ihtilal, çok önceden Siyonist liderler tarafından tasarlanmış ve uygun şartlar yine çok önceden hazırlanmıştı. Rus İhtilali'nde, 1904 Rus-Japon Savaşı'nın rolü oldukça önemlidir. Bu savaşı kaybeden Rusya, ekonomik yönden büyük sıkıntıya girmiştir. Aynı zamanda Rus Ordusu da büyük ölçüde gücünü yitirmiştir.

Bu ortam komünistlerce çok iyi değerlendirilmiş, ülkenin içinde bulunduğu kaos, ihtilal için halkı kışkırtmaya zemin hazırlamıştır. Bu savaşın Rus İhtilali ile sonuçlanması, Yahudi yazar Parvus Halfand tarafından önceden kehanet (!) edilmiştir.

"Parvus Halfand (1859-1924) Almanya'ya yerleşmiş Rus Yahudilerindendir. Rusya ile Japonya arasında bir savaş çıkacağını daha 1895'de yazdı. Bu savaşın Rus Devrimi'yle sonuçlanacağını ileri sürdü. O'nun bu olağanüstü öngörüsü gerçekleştiği zaman bu yazının bir hayli sözü edilmiştir."
(Felsefe Ansiklopedisi-Orhan Hançerlioğlu)

Yahudilerin savaşı ve ihtilale olan etkisini önceden açıklamaları, bunların bir plan olduğuna dair önemli bir göstergedir.

Nitekim, Yahudiler savaş sırasında Rusya'yı çökertmek için Japonya'ya mali destek yapmışlar, Rusya'ya gelen maddi kaynakları ise kesmişlerdir:

“Jacob Schiff: Amerika'nın en büyük Yahudi bankeri. Dedeleri haham ve Yahudi liderlerindendi. Schiff, Rusya'da Yahudilere karşı uygulanan çeşitli baskılara misilleme olarak, Rusların ABD pazarlarına girmelerine ve Rusya'ya yiyecek vb. maddelerin satışına engel oldu. Ayrıca 1904 Rus ile Japonya arasındaki savaşta, Rusya'yı çökertmek için Japonlara 200 milyon dolar para yardımında bulundu. Yine diğer Yahudi bankerlerle işbirliği yaparak Rusya'ya verilen kredi ve borçları tamamen kıstı. Bütün bu girişimler sonucu Rusya ağır bir ekonomik buhran geçirdi. Japonlarla yapılan savaşta donanmasını kaybetmekle kalmayıp, Mançurya'yı da Japon hakimiyetine bıraktı.

Schiff çok önceden hazırlanan komünist ihtilalinin yıllarca önce temelini bu şekilde kuruyordu." (Eminent American News Charles A.Madison New York 1970 sh.64-78)

Rusya'yı ihtilale uygun hale getiren Yahudi fınansörler, ihtilale gereken mali desteği de sağlamışlardır. Yahudi milyarderler Rockefeller ve Morgan ihtilalin para babalarıdır:

"Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Bolşevik İhtilali'nin sonradan ortaya çıkarılan belgelerle, ihtilalin daha başka beynelminel Schiff-Warburg ailesi Rokefeller ve Morgan'ların desteğiyle gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Belgeler Morgan kuruluşlarının da Kızıl İhtilal için en az 1 milyon dolar harcamış olabileceğini göstermektedir." (Herman hagedorn" The magneta John Day" Washington Post, 2 Eylül 1918)

Yahudilerin komünist rejime olan mali destekleri yalnızca ihtilal öncesine ait değildir. Devrimden sonra Rusya'da başgösteren ekonomik krizin atlatılması, Yahudi şirketlerinin yardımıyla olmuştur.
"1912'lerde yayınlanan, bir ABD Dışişleri Bakanlığı raporuna göre, New York'un en büyük finansman kuruluşu Kuhn, Loebo Co, Rusların ilk 5 yıllık kalkınma plânına fînansör olarak katılırlar ve Bolşevik Hükümetine kasa görevi yaparak 1918-1922 yılları arasında 600 milyon altın ruble transferi gerçekleştirirler." (Votka-Cola, Charles Lewinson 1979, sf. 319)

Yahudiler, İhtilalin parasal desteğini sağlamakla beraber, fiili öncülüğünüde yapmışlardır. Rus ihtilalinin önde gelen isimlerinin tam­amına yakını Yahudi asıllıdır. Lenin ise Masondur:
"Lenin, rütbeli bir Mason­du." (Dictionairre de la Francmaçonerrie, Daniel Li que Paris 1987) [2010 yılında meydana çıkarılan kesin delillerle Lenin’in de Yahudi olduğu ispat edildi. Bu şekilde ihtilali gerçekleştirenlerin tamamının Yahudi oldukları ispat edilmiş oldu. – Detaylar için www.kriptoyahudiler.blogspot.com]

İhtilalin ikinci ismi Troçki ise, safkan bir Yahudidir. Asıl ismi Bronstein olan Troçki, Stock­holm'de banker bir Yahudi olan Olef Aschberg'in kızı ile evlenmiştir. Av­rupa'da Yahudi sermayedarlarla Rus- ya'daki komünistler arasındaki ilişki Troçki sayesinde sağlanmıştır.(Masonluk ve Kapitalizm, Araştırma Yayıncılık, 1992, İst. S.223-226)

Rus İhtilalinin önderi ve Marx'ın en büyük takipçisi olan Lenin de yüksek dereceli bir Masondu.EKİM 1917 İHTİLALİNİN ÖNEMLİ LİDERLERİİhtilal Kod İsmi - Gerçek İsmi - Uyruğu

Lenin - Qulianow - Rus
Braun - Braum - Yahudi
Troçki - Bronstein - Yahudi
Steckloff - Nachamkes - Yahudi
Martoff -  Zederbaum - Yahudi
Zinovieff - Apfelbaum - Yahudi
Kameneff -  Rosenfeld - Yahudi
Souchanoff -  Gimel - Yahudi
Sagerski - Krochmal -  Yahudi
Bogdanoff -  Silberstein -  Yahudi
Uriizky - Radomisisky - Yahudi
L ari ıı - Lurie - Yahudi
Kamkovv - Katz - Yahudi
Ganetzky - Furstenberg - Yahudi
Dan - Gourevitch -  Yahudi
Meschkovvsky - Goldberg - Yahudi
Parvus - Heipfand - Yahudi
Riasanovv - Goldenbach - Yahudi
Mar t i novv - Zibar - Yahudi
Chernomorsky - Chernomordik - Yahudi
Solnzevv - Bleichlann - Yahudi
Piatııisky - Zivin - Yahudi
Abramovich - Rein - Yahudi
Zvesdin - Voinstein - Yahudi
Maklakovvsky - Resenblum - Yahudi
Lapinsky - Lovenschein - Yahudi
Babrow - Natanshon - Yahudi
Akselord - Orthodoks - Yahudi
Garin - Garfeld - Yahudi
(Amerikan Genel Harbi-İkinci Dairesinin Fransız Başkonsolos'Iuğu'na 1919'da verdiği muhtıra. Grande Encyclopédie Française-Rus İhtilali ve Yahudiler G.Netchelodoıı sh.16)

Komünizm - Sosyalizm Masonik Siyonist bir projedir.

Blogger tarafından desteklenmektedir.