Header Ads

Japonya'ya atılan atom bombaları da yahudilerin siyonistlerin işi

Japonya'ya atılan atom bombaları da yahudilerin siyonistlerin işi
Japonya'ya atılan Atom Bombaları da yahudilerin Siyonistlerin işi

Siyonist İmzalı Kitle Katliam Silahı ATOM BOMBASI


"Ve Allah'ın Rab onları senin önünde ele vereceği ve sen onları vuracağın zaman; onları tamamen yok edeceksin ve onlara acımayacaksın" (Tevrat, Tesniye Bölümü, 7/2)
"Ve onun şehirlerinde ateş tutuşturacağım ve çevresinde olanların hepsini yiyip biterecek"
(Tevrat, Yeremya Bölümü, 50/32)
Siyonistlerin insanlığa karşı kullandıkları en acımasız silah olan Atom Bombası, 20.yy.'ın başlarında Siyonist bilim adamları tarafından icat edilmiştir.

Avrupa'da tamamen Siyonist önderlerin kontrolü altında yürütülen çalışmalarda, bombanın teorik temelleri atılmış, sıra bombanın üretimine gelmişti. Nükleer bir bombanın yapımı için artık toplu bir çalışmaya ve büyük bir sermayeye ihtiyaç kalmıştı.

Siyonist bir organizasyon vasıtasıyla II. Dünya Savaşı başlarında Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden Amerika'ya göç eden Siyonist bilim adamları bir araya gelerek o zamanki Devlet Başkanı Siyonist ve Mason Theodor Roosevelt'le Atom Bombası'nın ABD'de üretimi konusunda anlaştılar.

Böylece Roosevelt'in kararıyla Siyonist bilim adamları Niels Bohr, Leo Szilard, Enrico Fermi, Alexander Sachs, Eugen Wigner, Victor Weisskopf, Eduard Teller'in önderliğinde (MANHATTAN PROJESİ adı altında) Atom Bombası'nın yapımına başlandı. Proje yukarıda saydığımız Siyonist bilim adamları ile bu konuda uzman diğer 23 Siyonist bilim adamının çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi (Deutschiand ohne Juden)


"II. Dünya Savaşı süresince bombanın yapılmasında en büyük simalardan biri olarak ün saldı. Almanya'dan göç eden zengin bir Siyonist bankerin oğlu olan Oppenheimer, Atom Bombası'nın yapımında Los Alamos Laboratuarları yöneticisi olarak görevliydi.
Daha sonra termonükleer (yakarak öldüren) bombaların üretiminde büyük rol oynadı," (Encyclopedila Judaica 12/1430)
Bombanın finansmanını ve bilimsel idareciliğini de yine üç büyük Siyonist milyarder üstlenmişti. Bunlar Bernard Barudi (ABD Devlet Başkanları'nın ekonomi ve savunma danışmanı, milyarder silah tüccarı), Robert. Oppenheimer (milyarder işadamı ve Atom Bombası'nın yapımını yöneten bilim adamlarından), Bertrand Leopold Goldschidt (milyarder işadamı ve Atom Bombası'nın yapımını yöneten bilim adamlanndan)'ti (Deutschiand ohne Juden)
O sıralarda henüz savaşa girmemiş olan Amerika'nın böyle bir işe kalkışmasına gerekçe olarak Almanya'nın da aynı bombadan imal ettiği ve bunu kullanmak islediği tehlikesi gösteriliyordu.
Oysa böyle bir tehlikenin hiç bir zaman olmadığı herkesçe bilinen bir gerçekti. Çünkü zaten bu konudaki söz sahibi tüm bilim adamları Amerika'ya göç etmiş olan Siyonistlerdi. Almanya'nın tek başına böyle bir bomba tasarlayıp üretebilecek imkanı yoktu (Deutschiand ohne Juden); (Masonluk ve Kapitalizm, Araştırma Yayıncılık, 1992, İst, S.484-193)
Blogger tarafından desteklenmektedir.