Header Ads

İkinci İsrail; Amerika Birleşik Devletleri


İkinci İsrail; Amerika Birleşik Devletleri
İkinci İsrail; Amerika Birleşik DevletleriEski ABD Genelkurmay Başkanı Thomas Moorer: "Şimdiye kadar hiçbir başkanın İsrail'e karşı koyduğunu görmedim. İsrail her zaman istediğini elde eder. Amerikan halkı eğer İsrail'in hükümetimiz üzerindeki etkisini bilseydi hemen ayaklanırdı. Milletimizin neler döndüğünden haberi yoktur." (They Dare to Speak Out, sh.161)


Yahudiler, değiştirilmiş Tevrat'ta vaadedilen dünya krallıklarını kurma yolunda, siyaseti, güçlü bir silah olarak kullanmayı başarmışlardır. Ken­dilerinden sayıca daha çok ve güçlü olan diğer milletlerin devletlerini ve mülklerini ele geçirmek için, her zaman açıkça savaş açmamışlardır. Pek çok zamanda, bir takım gizli yöntemler kullanarak ülkelerin yönetim meka­nizmalarını kontrolleri altına almışlardır.


Mason bir önderin mensup bulunduğu topluluk da Masondur (Türk Mason Dergisi, sh.3032) prensi­biyle, ülkelerin kilit noktalarına, Masonları, Yahudileri ve Yahudi sempati­zanı yöneticileri yerleştirmişlerdir. Aşağıdaki Tevrat ayetleri, Yahudilerin kullandığı bu yöntemin kaynağıdır:

"Ve ecnebiler senin duvarlarını yapacaklar ve kralları sana hizmet edecekler." (İşaya Bölümü, 60/10)

"Ve krallar sana uşak olacaklar... Yere kapanıp ayaklarının tozunu yalayacaklar.” (İşaya Bölümü 49/23)

Bu taktik doğrultusunda, Yahudiler içinde bulundukları ülkeleri kendi çıkarlarına uygun olarak yönlendirmişlerdir. Maddi yönden güçlü devletler, Siyonizmin çıkarlarına daha çok yarayacağı için, daha büyük önem taşımıştır.

19.yy.'da Yahudilerin gözdesi İngiltere olmuştur. Her ülkede faaliyet göstermekle beraber Yahudiler, İngiltere'ye büyük önem vermiş, o dönemde dünyanın bir numaralı gücü olan bu ülkeyi tamamen yönetimleri altına almışlardır. Mason ve Yahudi başbakanlar, devlet adamları İngiltere'yi Siyonizm'in kalesi haline dönüştürmüşlerdir. Hatta Yahudi Başbakan Benjamin Disraeli döneminde ingiltere'nin isminin İsrail olarak değiştirilmesi bile parlementoda oylanmıştır.
ABD'yi kuran üç kişi - George Washington - robert morris - haym salomon

Ortada ABD'nin ilk devlet başkanı George Washington, solunda Yahudi banker Robert Morris ve sağında yine Yahudi olan Haym Salomon.

Amerikan ihtilali, bu iki Yahudi'nin yaptığı büyük para yardımlarıyla gerçekleştirildi. Amerika, daha ilk kurulduğu yıldan itibaren sürekli bir Yahudi ve Mason hakimiyeti altında kaldı. 20.yy.'da dünya güç dengelerinin değişmesiyle, Yahudilerin bir numaralı silahı, İngiltere'den sonra Amerika olmuştur. Hemen her ülkede örgütlenmiş olmalarına rağmen, bu yüzyılda Yahudilerin göz bebeği artık ABD'dir. Amerika, ilk günden beri Yahudilerin ilgi alanına girmiştir. Zengin doğal kaynaklara ve yeni imkanlara sahip olması sebebiyle Yahudiler, bu ülke üzerinde ısrarla durarak, büyük yatırımlar yapmış ve daha kuruluş safhasında ülkeyi Yahudi kontrolü altına almışlardır.


"Amerikan istiklâlinin bir numaralı adamı George Washington, diğer birçok Birleşik Devletler Cumhurbaşkanı gibi Masondur." (Mimar Sinan, s.1,)

Amerikan bağımsızlık beyannamesini imzalayan 56 kişiden 53'ü Masondur. İhtilalin fikir babası ve organizatörü konumunda Benjamin Franklin de Yahudi ve Masondur. Bununla ilgili olarak bir Mason yayını olan Mimar Sinan "Kardeşlerim, Masonluğun etkisi, önce 1774'de Amerika'nın bağımsızlığında ve 1789'da Fransız Devriminde görülmüştür. Bu hareketlerin başında bulunanlar kıyafeti ile çoğunlukla kardeşlerimizdir." (s. 82, sh.5)

Mason Üstadı Enver Necdet Egeran Amerika üzerindeki Mason etkisini şöyle anlatıyor:

"Amerika Birleşik Devletlerini ve Hür, Demokratik ve Laik idare sistemini kuranlar George Washington başta olmak Üzere Amerikan Masonlarıdır." (Üstad Mason Dr. Enver Necdet Egeran, Gerçek Yüzüyle Masonluk, sh. 28)

Bundan sonra da Siyonizm, Amerika üzerinde gücünü devam ettirmiş ve Mason devlet adamlarının idaresindeki Amerika, her zaman Siyonist hedefler doğrultusunda yönetilmiştir. Amerika'nın dünya üzerinde yönlendirici rol oynayacak bir ülke konumuna gelmesi, bu ülkede zaten var olan Yahudi hakimiyetinin artmasına neden olmuştur. 20.yy.'da ABD, İsrail'den sonra ikinci bir İsrail olmuştur.

Bağımsız gibi görünen bu ülke aslında tamamen Yahudi kontrolü altındadır. Bu yüzden Amerika, milletlerarası ilişkilerinde ve iç siyasetinde hep İsrail'in koruyucusu olmuştur. Dünya tarihinde, Yahudilerin menfaati ile sonuçlanan her olayın arkasında Amerika vardır. İsrail, Amerika'nın beyni konumundadır.

"Onların krallarını zincir­lerle ve ileri gelenlerini demir bukağılar ile bağlasınlar."

(Tevrat, Mezmurlar Bölümü, 149/8)

Bu Tevrat ayetinin anlattığı şekilde Yahudiler, ABD içinde çok güçlü bir sistem kurmuşlardır. Sermayeyi elinde tutan Yahudi lobisi her şeyi kontrol etmektedir. Bu çevreye kendini beğendiremeyen hiçbir devlet adamının görevinde yükselmesi, hatta görevinde kalabilmesi mümkün değildir.

Mason locaları dünyada en yaygın olarak Amerika'da mevcuttur. Ve diğer Masonik örgütler de yine en fazla burada teşkilatlanmıştır.

Yahudilerin Amerika'daki üstünlükleri ekonomik, politik, kültürel, eğitim ve istihbarat gibi pek çok alandaki etkinliklerine bağlanabilir. Bu alanların birbiriyle bağlantısı nedeniyle, Yahudiler gün geçtikçe daha da güçlenerek Amerikan yönetim sisteminde geniş bir ağ örmüşler, Amerika'yı iç ve dış politikada yönlendiren bir topluluk haline gelmişlerdir.

Devamını sadece abonelerimiz okuyabilirler. Abone iseniz devamını okumak için buraya tıklayınız. Abone olmak için buraya tıklayınız.
Blogger tarafından desteklenmektedir.