Header Ads

Hitler'i Siyonistler iktidara getirdiler

Hitler'in iktidara gelmesinde Siyonizmin kontrolündeki Alman basınının etkisi
Hitler'in iktidara gelmesinde Siyonizmin kontrolündeki Alman basınının etkisi

Nazi Almanyası'nda Siyonist Basın İmparatorluğu
II. Dünya Savaşı öncesinde, Hitler'in Nasyonal Sosyalist partisini iktidara getirmesinde, Alman basınını tekeline almış Siyonist yayın kuruluşları çok büyük rol oynamışlardır. Siyonist basın monopolü, halkı Almanya'da yaygınlaştırmak istedikleri ırkçı nasyonal-sosyalist ideoloji doğrultusunda yönlendirip bu ülkeyi en büyük savaşın ateşleyicisi durumuna sokmuştur. Bu büyük Siyonist basın-yayın kuruluşlarından bazıları şunlardı:

Ullstein (ailesi) yayınevi: Berliner İllustrirte, BZ am Mittg, Berliner Morgenpost Berliner Zeitung, Vossiche Zeitung, Deutsche Allgemenie Zeitung isimli gazetelerin sahibi.

Politik olmayan yayınları: Dame, Baumwelt, Verkehrstechnik, Sieben Tage (radiprogram dergisi), Herteren Fridolin, Grüne Post

Mosse (ailesi) Yayınevi: Berliner Morgenzeitung, Berliner Tageblatt, Berliner Volk-Zeitung, 8-Uhr Abendolatt, Annocen-Expedition, Rudolf- Mosse-Code.
Mosse Hitler için dev reklam kampanyaları düzenlemiştir.

-Hugenberg basın imparatorluğu Scherl Yayınevi:
Bütün Almanya'nın fikrini yönlendiren bu yayınevi, kurucusu August Scherl’in ismini taşıyordu. Ancak 1. Dünya Savaşından önce el değiştirerek Siyonist olan Rhein ağır sanayisinin eline geçmiştir. Yayınevini, Agust Scherl'den gizli bir grup satın almıştır. Bu gizli meclis üyelerinin bir kısmı şunlardı: Oppenheim (Siyonist), Speyer (Siyonist), Luis Hagen (Siyonist). Siemens (Siyonist), Bosch (Mason).


II. Dünya savaşından önce bu yayınevini Krupp'un genel müdür ve gizli danışmanı olan Siyonist Dr. Alfred Hugenberg devralmıştır. Siyonist Krupp ve Ruhr endüstrisinin yardımıyla basın imparatorluğunu kurmuştur. Yayınları: International Haber Acentası, Telegraphen-Union (TV) Telegraf Birliği, Allegmeine Anzeigengelellschaft en büyük Alman ilan acentası Wirschafts- stelle der Provinzpresse (Wipro), Natuum Darlehens AG, Vera Verlagsan- stalt GmbH, Berliner Lokalanzeiger, Die Woche ile büyük ve orta şehirlerdeki 14 önemli gazetede.

Universal-Film AG (UFA): Kurucuları, Hugenberg. Ruhr Bölgesi sanayicileri ve 1917'de Siyonist Emil Georg von Strauss (Emil Georg von Strauss aynı zamanda Lufthansa'nın kurucularından, Deutsche Bank'ın yönetim kurulu üyesi ve Georg von Siemens'in özel danışmanıdır.)
Siyonistler II. dünya savaşı öncesi film şirketleri aracılığıyla savaşı teşvik edici filmler göstererek halkı kırşkırtmış, Hitler ve Nasyonal- Sosyalist Parti'nin ateşli propagandalarını yapmışlardır. Propagandanın başarıyla yürütülmesinde en büyük pay prodüksüyon fabrikalarına, atölyelere ve çok sayıda sinema salonuna sahip Hugenberg Film Şirketi'ne aittir.

Alman National Sosyalist Parti'nin yöneticisi ve fikir babası olan Alfred Hugenberg aynı zamanda bir dönem Hitler'in ekonomi bakanlığını da yapmıştır.
Kaynaklar:
Deutschland ohne Juden
Blogger tarafından desteklenmektedir.