Header Ads

Dünya silah sanayii Siyonistlerin kontrolünde

Dünya silah sanayii Siyonistlerin kontrolünde
Dünya silah sanayii Siyonistlerin kontrolünde


Siyonistler yalnızca ekonomilerini finanse ettikleri ülkelerin siyasetlerini kontrol altına alıp savaşa sürüklemek suretiyle değil, aynı zamanda doğrudan silah üretimini tekellerinde tutarak da savaşlara gerekli zemini hazırlamışlardır. Silah üreticileri arasında son yüzyılın en meşhur ve en önemlileri iki dev Siyonist sermayedardır: Almanya'da KRUPP, ABD'de ise BARUCH

KRUPP

Almanya'yı silahlandırarak İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinde en büyük rolü oynayan Siyonist silah üreticisidir. Krupp yalnızca II. Dünya Savaşı döneminde değil, daha 19. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupa'daki en büyük silah üreticisi olarak dev bir üretim potansiyeline sahipti. Krupp gelişimini ve şirketlerinin temel finansmanını devrinin (1804-1878) en büyük bankeri Siyonist Abraham Oppenheim'den almıştı. 1800'lerin sonlarına doğru Krupp, Rusya, Belçika, Hollanda, İspanya, İsviçre, Avusturya ve İngiltere'ye silah satarak I. Dünya Savaşının çıkması için gerekli alt yapıyı oluşturmuştur.

Alfred Krupp'un, "Prusya'yı daha iyi silahlandırmak için elimden geleni yapacağım"sözü de muşhurdur.
Alfred Krupp ünlü Siemensfabrikalarının kurucusu Siyonist Karl Wilhelm Siemens'le birlikte silah çeliği üretiminde işbirliği yapmıştır. Ürettiği silahlar en kaliteli silah seçildiğinde, "Şu andan itibaren; Almanya'nın geleceğini elinde tutan grubu kendimizle birlikte sürüklemekteyiz" diyerek Almanya'nın ve tüm Avrupa'nın kaderindeki önemini vurgulamıştır.

Krupp'un önemli bir özelliği silah satışını karşılıklı düşman olan ülkelere yapmasıdır. Osmanlı İmparatorluğu ve Çarlık Rusyası'na karşılıklı silah satışı yaparak 93 harbini çift taraflı körüklemiştir. 19. yüzyılda Almanya'nın silah üretimini tekelinde tutmuştur. Bu süreç içinde gerek Almanya'yı, gerekse diğer kilit ülkeleri savaşa hazırlayan ve kışkırtan Krupp'tur. Amaç ticari ya da milli menfaat­lerden çok öte, Siyonist ideallerinin önünde dikilen güçleri ve pürüzleri yok etmekti. Siyonizmin menfaatleri doğrultusunda son derece göstermelik gerekçelerle çıkartılan I. Dünya savaşı sonucunda Siyonistlerin yıllar boyu II. Abdülhamit'ten dilendikleri Filistin toprakları Osmanlı İmparatorlu'ndan kopartılmış ve bu imparatorluk ortadan kaldırılmıştır.         

Krupp, Hitler'in iktidara getirilmesi için diğer Siyonist sanayicilerle birlikte en büyük gayreti gösterenlerden biridir. Hitler'in her zaman yararlanabileceği özel bir harcama fonu kurulmasına ön ayak
olmuştur. Krupp ve diğer Siyonist sermayedarlar, Naziler'in koyu bir baskı ve terör ortamında yürüttükleri seçim kampanyasına yüklü parasal bağışlarda bulunmuşlardır. Krupp ve seçim kampanyasında Hitler'i finanse etmiş olan diğer Siyonist şirket sahipleri, Hitler iktidara geldikten sonra hükümetin ekonomik danışmanları olarak göreve başlamışlardır.
Hitler'in iktidara geldiği 1933'ten, savaşın sona erdiği 1946 senesine kadar Krupp net karını % 433 oranında arttırmıştır. Hitler, bir konuşmasında Krupp'a olan sadakatini şöyle dile getirmiştir: "132 aile şirketi olan Krupp firması Almanya'nın askeri gücüne yaptığı katkılarından dolayı en yüksek ödüle layıktır."

KAYNAKLAR
"The Arms of Krupp (1587-1968"), William Manchester.
"Krupps, The Story of an Industriell Empire, Von Klass.

***


II. Dünya Savaşı sırasında Hitler'in hava filosuna en çok savaş uçağı üreten şirket, Siyonistlerin kurmuş olduğu Lufthansa'dır. Lufthansa, Siyonistlerin idaresindeki Deutsche Bank'ın finansmanıyla AEG, Hapag, Deutsche Aero Lloyd, Junkers gibi büyük Siyonist sanayi şirketlerinin bir araya gelmesiyle kuruldu. (Die zeit im Fluge, Geschichte der Lufthansa 1926 bis 1990, sf.15)

Böylece, İkinci Dünya Savaşı öncesinde, Almanya'da Siyonistlere ait olan bütün uçak fabrikaları ve havayolları şirketleri bu isim altında toplandı. (Lufthansa, An Airline and Its Aircraft, Orian Books, sf.19, New York)

Milyonlarca masun insana havadan ölüm yağdıran bu filonun kurucularından Siyonist Erhard Milch. "Havacılıktaki bütün çalışmalarının en yüksek hedefi askeri hava kuvvetlerinin
oluşturulmasıdır"şeklindeki görüşünü 1933'te Nazi iktidarına da resmen bildirdi. (Universal. Jewish Encyclopedia 9/276, 9/433-437, 9/145)

Erhard Milch, daha sonra Hitler'in havacılık politikasının anahtar kişisi durumuna getirildi. (Die zeit im Fluge, sf.38) Nazi Hava Kuvvetleri'nin silahlandırmasından sorumlu general olan bu katil; Göring'in sağ koluydu. (Die zeit im Fluge, sf.38)

Tümüyle Siyonistlerin tekelinde olan silah sanayinde üretilen bombalar, yine Siyonistlerin sahibi bulunduğu Lufthansa şirketinin ürettiği uçaklar tarafından atılmıştır.Almanya'daki Siyonist sermayeli silah şirketi Krupp'un yanı sıra, Amerika'da da diğer bir Siyonist kapitalist, dünya silah sanayisinin en büyük üretimini elinde tutmaktaydı: Bernard Baruch.

20, yüzyılın en büyük silah tüccarlarından olan Bernard Baruch da, diğer bütün meslektaşları gibi bir Siyonistti. Bernard Baruch 1914'te Amerika'daki 246 silah fabrikasından 243'ünün  sahibi olma gibi bir rekoru elinde tutmaktaydı. Bu sırada tüm Amerikan ekonomisi hemen hemen Baruch'un kontrolünde sayılabilirdi.  Yahudi Bernad Baruch 1916'da Başkan Wilson tarafından Milli Savunma Konseyi Danışma Kurulu'na atanmış, daha sonra hayatı boyunca tüm ABD Devlet Başkanlarının askeri ve ekonomik danışmanlığını yapmıştır.

Baruch, I. Dünya Savaşı esnasında ABD Savaş Endüstrisi Başkanlığı yapmış, aynı zamanda birçok Avrupa ülkesinin silahlanmasında önemli katkılarda bulunmuştur. Amerika'nın endüstriyel ve ekonomik kaynaklarını savaşa karşı hazırlık amacı ile organize etmiştir.
Bunların yanısıra, İtalya'daki Makedonya Rizorta Mason Locası'nın üstadı İtalyan casusu Siyonist Emanuel Karasso vasıtası ile Arnavut ihtilalalcilerine 14 milyon dolarlık silah ve teçhizat yardımı yapmıştır.

II. Dünya Savaşı sırasında da ülkelerinin silahlandırılımasında etkin bir rol üstlenmiştir.
Baruch, 1945 senesinde Japonya'ya atılan atom bombası'nın üretiminden patlatılmasına kadar tüm aşamalarını idare ve finanse etmiştir.
İsrail Devleti'nin kuruluşuna büyük katkılarda bulunmuş, ancak bir Siyonist olarak bu devletin kuruluşunu yeterli görmediğini ifade etmiştir: "Baruch, İsrail'in kurulmasını çözümün yalnızca bir bölümü olarak görüyordu."

1946'da Birleşmiş Milletler Atom Enerjisi Komisyonu'nun delegesi olarak Amerika'nın nükleer silahlar konusundaki temsilciliğini yapmıştır.
İbranice'de "kutsal"anlamına gelen Baruch ismi, başta iki büyük Dünya Savaşı olmak üzere, 20. yüzyılın daha başka birçok kanlı savaş ve olayının altına imzasını atarak kutsal bir Siyonist ibadetini yerine getirmiştir.
Kaynaklar:
Foreign Relations of United States, 1946
The Universal Jewisli Encyclopedia, c.l, sf.98
Encyclopedaia Judaica, c.4, sf.269
Bernard Baruch, "My Own Story"
Encyclopedia Americana.

***


II. Dünya Savaşı öncesinde, Hitler'in Nasyonal Sosyalist partisini iktidara getirmesinde, Alman basınını tekeline almış Siyonist yayın kuruluşları çok büyük rol oynamışlardır. Siyonist basın monopolü, halkı Almanya'da yaygınlaştırmak istedikleri ırkçı nasyonal-sosyalist ideoloji doğrultusunda yönlendirip bu ülkeyi en büyük savaşın ateşleyicisi durumuna sokmuştur. Bu büyük Siyonist basın-yayın kuruluşlarından bazıları şunlardı:

Ullstein (ailesi) yayınevi: Berliner İllustrirte, BZ am Mittg, Berliner Morgenpost Berliner Zeitung, Vossiche Zeitung, Deutsche Allgemenie Zeitung isimli gazetelerin sahibi.

Politik olmayan yayınları: Dame, Baumwelt, Verkehrstechnik, Sieben Tage (radiprogram dergisi), Herteren Fridolin, Grüne Post

Mosse (ailesi) Yayınevi: Berliner Morgenzeitung, Berliner Tageblatt, Berliner Volk-Zeitung, 8-Uhr Abendolatt, Annocen-Expedition, Rudolf- Mosse-Code.
Mosse Hitler için dev reklam kampanyaları düzenlemiştir.

-Hugenberg basın imparatorluğu Scherl Yayınevi:
Bütün Almanya'nın fikrini yönlendiren bu yayınevi, kurucusu August Scherl’in ismini taşıyordu. Ancak 1. Dünya Savaşından önce el değiştirerek Siyonist olan Rhein ağır sanayisinin eline geçmiştir. Yayınevini, Agust Scherl'den gizli bir grup satın almıştır. Bu gizli meclis üyelerinin bir kısmı şunlardı: Oppenheim (Siyonist), Speyer (Siyonist), Luis Hagen (Siyonist). Siemens (Siyonist), Bosch (Mason).

II. Dünya savaşından önce bu yayınevini Krupp'un genel müdür ve gizli danışmanı olan Siyonist Dr. Alfred Hugenberg devralmıştır. Siyonist Krupp ve Ruhr endüstrisinin yardımıyla basın imparatorluğunu kurmuştur. Yayınları: International Haber Acentası, Telegraphen-Union (TV) Telegraf Birliği, Allegmeine Anzeigengelellschaft en büyük Alman ilan acentası Wirschafts- stelle der Provinzpresse (Wipro), Natuum Darlehens AG, Vera Verlagsan- stalt GmbH, Berliner Lokalanzeiger, Die Woche ile büyük ve orta şehirlerdeki 14 önemli gazetede.

Universal-Film AG (UFA): Kurucuları, Hugenberg. Ruhr Bölgesi sanayicileri ve 1917'de Siyonist Emil Georg von Strauss (Emil Georg von Strauss aynı zamanda Lufthansa'nın kurucularından, Deutsche Bank'ın yönetim kurulu üyesi ve Georg von Siemens'in özel danışmanıdır.)
Siyonistler II. dünya savaşı öncesi film şirketleri aracılığıyla savaşı teşvik edici filmler göstererek halkı kırşkırtmış, Hitler ve Nasyonal- Sosyalist Parti'nin ateşli propagandalarını yapmışlardır. Propagandanın başarıyla yürütülmesinde en büyük pay prodüksüyon fabrikalarına, atölyelere ve çok sayıda sinema salonuna sahip Hugenberg Film Şirketi'ne aittir.

Alman National Sosyalist Parti'nin yöneticisi ve fikir babası olan Alfred Hugenberg aynı zamanda bir dönem Hitler'in ekonomi bakanlığını da yapmıştır.

Kaynaklar:
Deutschland ohne Juden
Der Fuhrer, Konrad Heiden sf.343"Siyonistler bana mücadelemde önemli katkılarda bulundular. Hareketimizde çok sayıda Siyonist'in mali desteğini gördüm. Daha o zamandan kuvvet ve başarının ne yönden geleceğini biliyorlardı" (ADOLF HITLER)

HİTLER'E MALİ DESTEK SAĞLAYAN SİYONİST BANKALAR
• Deutsche Bank:Sahibi Georg von Siemens, Bşk. Oskar Vasserman.
Alman savaş ekomisini yönlendirmiştir. Hitler'i finanse etmeleri yönünde hemen hemen bütün şirketlere baskı uygulamıştır,

• Dresdener Bank:Sahibi Eugen (eski bir Alman Gazetesinden) Gutmann, Bşk. Herbert Gutmann,
Aynı zamanda barut üreticisi Lois Hagen, Loewe ve Krupp silah fabrikalarını finansa etmiştir.

Darmstaetter Bank:Sahibi Abraham Oppenheim, Bşk. Jakop Goldschmith,

Bleichroeder Bank:Kurucusu Samuel Bleichroeder, sahibi Bleichroeder ailesi.
Aynı zamanda Nazi hükümetinin ekonomi asistanlığını yapmıştır.

Oppenheim Bank:Sahibi Oppenheim ailesi Ruhr Bölgesi demiryollarının yapımcısıdır. Savaşa yönelik kimya endüstrisini finanse etmiştir.
Speyer Bank:Sahibi Speyer ailesi.

Mendelssohn Bank:Sahibi Mendelssohn ailesi II. Dünya Savaşı'ndan önce Alman Endüstri Komitesi ve Ticaret Odası Başkanlığı yapmıştır. Alman savaş endüstrisini ve kimya sanayiini finanse etmiştir.

Warburg Bank:Sahibi Warburg ailesi. Alman savaş endüstrisini finanse etmiştir. Almanya'yı dış dünya ile bağlantıda tutan bir Siyonist bankasıdır. I. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya için diğer devletlerden (ABD) kredi temin etmiştir.

Arnhold Bank:Sahibi Arnhold ailesi. Alman Silah sanayini ve savaş endüstrisini finanse etmiştir. Bamag, AEG, Agfa, Dresdner Bank, Ludwig Loewe AG ve birçok Alman silah ve mühimmat fabrikalarının ortak ve finansörlerinden idi.

Disconto-Gesellschaft: Kurucusu kökeni Siyonist hahamlara dayanan Solomonsohn ailesidir. Bu aile 1900'lerde Solmssen soyadını alarak Siyonistlerin dönme taktiğini kullanmışlardır. Sahibi Hitler'in en büyük finansörlerinden George Solmssen'dir. George Solmssen Hitler döneminde Alman bankacılığının merkez organizasyon başkanıydı.
Gemi inşaatı, donanma ve ağır savaş sanayi, petrol endüstrisi, telekomünikasyon alanlarında yatırımlar yapmıştır.

BHG Berliner Hendelsgesellschaft: Sahibi Carl Furstenberg, savaş sanayini finanse etmiştir. Tamamı Siyonistlere ait olan Ruhr Bölgesi endüstrisini desteklemiştir.

Schaafhausensche Bankverein: I. Dünya Savaşı'nda Siegfired Samuel yöneticiydi, II. Dünya Savaşı'nda ise Gutmann yöneticiydi.
Loewe Konsorsiyumu'na katılıp, Loewe Silah Fabrikaları'nı finanse etmiştir. Tamamı Siyonistlerin tekelinde olan Ruhr Bölgesi'ndeki savaş endüstrilerini finanse etmiştir.
Nationalbank für Deutschland: Sahibi Gutmann, savaş sırasında elektrik endüstrisini finanse etmiştir. Bir başka Siyonist bankası olan Darmstaedter Bank ile birleşmiştir.

Commerz und Privat Bank: Yöneticisi Curt Sobernheim, Alman savaş ekonomisini desteklemek amacıyla iç ve dış ticari kuruluşlarıyla ilişki kurma görevini üstlenmiştir.
Berg und Metallbank:Sahibi Dr. Willhelm Merton, Savaş sanayinin hammadde kaynaklarını finanse etmiştir.
M.A.V Rothscild & Söhne: Sahibi Rothschild ailesi. Her alanda savaşı finanse etmiştir.

***


Krupp silah fabrikaları
Loewe silah fabrikası: Sahibi Loewe ailesidir.
Mauser silah fabrikaları: Sahibi Loewe ailesi ve Alfred von Kaull
Alman silah ve mühimmat fabrikası: Sahibi Isidor Loewe
Stahlwaren und Walfen fabrikası: Sahibi Alexander Coppel
Alman-Atlantik Telgraf şirketi: Sahibi Loewe ailesi
Hannesmannröhren-werke AG: Yönetici George von Sieniens
Aron Hirsch & Sohn: Kaçak silah üreticisi
Hirsch Kupfer und Messingwerke AG: Sahibi Sigmund Hirsch
Solingen Mühimmat: Sahibi Alexande Coppel
Köln-Rüttweiier barut fabrikaları: Sahibi Louis Hagen
Rheinische-Westfalische barut fabrikaları: Sahibi Louis Hagen.
AEG: Kurucusu Emil Kathenaus, askeri alanda kullanılan her türlü aracın motorunu AEG üretmiştir.
Siemens: Tamamen silah sanayi için çalışmıştır. Sahibi Siemens ailesi.
Lufthansa: Nazi Almanyası hava kuvvetlerini oluşturmuştur.


Deutsche Erdol: Sahibi Jakob Goldschmidt, yöneticisi Arthur Solomonsohn.
Deutsche Petroleum AG: Sahibi Deutsche Bank
Allg. Petroleum Industrie AG: Sahibi Disconto Bank
Blumenstein-Konzern: Sahibi Blumenstein. Kok kömürü üreticisi. Savaşta 10 milyon Mark'lık kum torbası üretmişlerdir.
Deutsche Eisenhandel AG: Sahibi Leo Lustiy, demir üretimi.
Vereinigte Stahlwerke: Çelik sanayi
 Beer Sondheimer & Co.: Metal üretimi
M.LCaro & Sohn: Demir üretimi
Phoenix AG: Madencilik


KİMYA SANAYİİNDEKİ ÜÇ DEV YAHUDİ KURULUŞU

Siyonistlere ait üç büyük Kimya sanayii savaşta kimyasal harb maddeleri ve patlayıcılar üretmişlerdir. Bunlar:
Bayer: Hitler'in savaş propagandasını üstlenmişti.
IG-Farben: Krupp'la beraber Auschwitz kampındaki tutukluları fabrikalarında ölesiye çalıştırdıktan ve tutukluları çalışmayacak hale getir­dikten sonra öldürmüşlerdir.
Agfa: IG-Farben şirketine bağlıdır.

KAYNAKLAR
"Deutschland ohne Juden Eine Bilanz", Bernt Engelmann, 1981, 2.baskı.
"Jews in the German Economy", W.E. Masse, 1987
"Das Dritte Reich", Ploetz Freiburg Wirzburg, 1983
"1939-45 in Deutschland Fotografierte Zeitgeschichte", George Holmsten, Droste.

"Ve Allah'ın Rab onları senin önünde ele vereceği ve sen onları vuracağın zaman; onları tamamen yok edeceksin ve onlara acımayacaksın" (Tevrat, Tesniye Bölümü, 7/2)
"Ve onun şehirlerinde ateş tutuşturacağım ve çevresinde olanların hepsini yiyip biterecek"
(Tevrat, Yeremya Bölümü, 50/32)
Siyonistlerin insanlığa karşı kullandıkları en acımasız silah olan Atom Bombası, 20.yy.'ın başlarında Siyonist bilim adamları tarafından icat edilmiştir.
Avrupa'da tamamen Siyonist önderlerin kontrolü altında yürütülen çalışmalarda, bombanın teorik temelleri atılmış, sıra bombanın üretimine gelmişti. Nükleer bir bombanın yapımı için artık toplu bir çalışmaya ve büyük bir sermayeye ihtiyaç kalmıştı.
Siyonist bir organizasyon vasıtasıyla II. Dünya Savaşı başlarında Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden Amerika'ya göç eden Siyonist bilim adamları bir araya gelerek o zamanki Devlet Başkanı Siyonist ve Mason Theodor Roosevelt'le Atom Bombası'nın ABD'de üretimi konusunda anlaştılar.
Böylece Roosevelt'in kararıyla Siyonist bilim adamları Niels Bohr, Leo Szilard, Enrico Fermi, Alexander Sachs, Eugen Wigner, Victor Weisskopf, Eduard Teller'in önderliğinde (MANHATTAN PROJESİ adı altında) Atom Bombası'nın yapımına başlandı. Proje yukarıda saydığımız Siyonist bilim adamları ile bu konuda uzman diğer 23 Siyonist bilim adamının çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi (Deutschiand ohne Juden)

"II. Dünya Savaşı süresince bombanın yapılmasında en büyük simalardan biri olarak ün saldı. Almanya'dan göç eden zengin bir Siyonist bankerin oğlu olan Oppenheimer, Atom Bombası'nın yapımında Los Alamos Laboratuarları yöneticisi olarak görevliydi.
Daha sonra termonükleer (yakarak öldüren) bombaların üretiminde büyük rol oynadı," (Encyclopedila Judaica 12/1430)
Bombanın finansmanını ve bilimsel idareciliğini de yine üç büyük Siyonist milyarder üstlenmişti. Bunlar Bernard Barudi (ABD Devlet Başkanları'nın ekonomi ve savunma danışmanı, milyarder silah tüccarı), Robert. Oppenheimer (milyarder işadamı ve Atom Bombası'nın yapımını yöneten bilim adamlarından), Bertrand Leopold Goldschidt (milyarder işadamı ve Atom Bombası'nın yapımını yöneten bilim adamlanndan)'ti (Deutschiand ohne Juden)
O sıralarda henüz savaşa girmemiş olan Amerika'nın böyle bir işe kalkışmasına gerekçe olarak Almanya'nın da aynı bombadan imal ettiği ve bunu kullanmak islediği tehlikesi gösteriliyordu.
Oysa böyle bir tehlikenin hiç bir zaman olmadığı herkesçe bilinen bir gerçekti. Çünkü zaten bu konudaki söz sahibi tüm bilim adamları Amerika'ya göç etmiş olan Siyonistlerdi. Almanya'nın tek başına böyle bir bomba tasarlayıp üretebilecek imkanı yoktu (Deutschiand ohne Juden); (Masonluk ve Kapitalizm, Araştırma Yayıncılık, 1992, İst, S.484-193)
Blogger tarafından desteklenmektedir.