Header Ads

Rasulullah ahlâkça insanların en güzelidir

Rasulullah ahlâkça insanların en güzelidir
Rasulullah ahlâkça insanların en güzelidir

Allâhü Teâlâ Kalem sûresi, 4. âyetinde "(Habîbim Ahmed), Muhakkak sen pek büyük bir ahlâk üzerin­desin." buyurmuştur. Hz. Âişe (r.anhâ) "Resûlullah'ın ahlâkı Kur'ân idi. Kur'ân'ın râzı olduğuna râzı olur, gazaplandığına da gazaplanırdı." buyurmuştur. Peygam­ber Efendimiz "Ben, güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim." buyurmuştur. Hz. Enes,(r.a.) peygamberi­mizin ahlâkı hakkında "Resûlullâh (s.a.v.) ahlâkça in­sanların en güzelidir." buyurmuştur.

Resûlullâh, insanların en cömerdi idi. Dâimâ afveder, hoşuna gitmeyen şeylere karşı sabrederdi. Şecâatli idi. İnsanların en hayâlısı idi, ayıp ve kusurları görmez, on­lara göz yumardı. Bütün yaratılmışlara karşı şefkatli ve merhametli idi. Ahdinde (verdiği sözünde) sâdık idi. Akrabalarını ziyâret eder, Onların hallerini sorardı.Peygamberimiz çok mütevâzı idi, kendisinde hiç kibir yoktu: Merkebe biner, bineğinin arkasına başkalarını bin­dirir, fakirleri ziyâret eder, onlarla oturup sohbet eder, kö­lelerin da'vetine gider, ashâbının arasında otururdu.

Evinde âilesinin işlerinde onlara yardımcı olur, koyun sağar, elbisesini yamar, ayakkabılarını tamir eder, evini süpürür, devesini bağlar, yemini verir ve sulardı. Hiz­metkârlarıyla berâber yemek yer ve onlarla hamur yoğururdu. Çarşıdan eşyâlarını kendisi taşırdı.

O, insanların en güveniliri idi, nübüvvetinden önce bile kendisine "Emîn" denilmişti. İnsanlar arasında âdil ve ağırbaşlı idi. Güldüğü zaman tebessüm ederek gülerdi. İhtiyaç hâlinde konuşur, ihtiyaç olmadığı zaman susardı.

Konuşmasında ne fazlalık ve ne de noksanlık olurdu. Tane tane konuşur, konuştuğu-kelimeler sayılsa say­mak mümkün olurdu. Güzel kokuyu sever, kullanır ve kullanılmasını teşvik ederdi. Bulunduğu meclis, hayâ, hayır ve emânet meclisiydi. Orada ses yükseltilmezdi.

Hakkın rızâsına ve âhiret ni'metlerine nâil olmak için çalışır, dünyâ varlığına rağbet etmezdi.
Blogger tarafından desteklenmektedir.