Header Ads

İslam'da Cihat vardır ama terör yoktur; Haricilerin yaptığı cihat değil terördür

İslam'da Cihat vardır ama terör yoktur; Haricilerin yaptığı cihat değil terördür
İslam'da Cihat vardır ama terör yoktur; Haricilerin yaptığı cihat değil terördür
Neo-Hariciler

HARİCİLER, kendileri gibi inanmayan ve düşünmeyen Müslümanları kafir kabul ederler. Şu anda İslam dünyasında yüzde bir oranında bile açık harici yoktur ama maalesef gizli neo-haricilerin sayısı o kadar az değildir.

Ehl-i Sünnet ve Cemaat Müslümanını kafir ilan eden Harici, onlara kolayca sövüp sayar.

Kardeşlik hukuku ve ahlakı tanımazlar. Hakaret ederler, en ağır iftiralarda bulunurlar.

Harici pek tartışmaz. Onun dediği dedik, yaptığı yaptıktır.

Beline patlayıcı madde saracak, halkın kalabalık olduğu bir yere gidecek, düğmeye basacak, hem kendisi bin parça olacak, hem de bir yığın masum, suçsuz sivil insanı, kadını, çocuğu, ihtiyarı öldürüp yaralayacak. Bu kıyımın adı da cihad olacak. Harici mantığı budur.


Müslümanlar çeşitlilik içinde sarsılmaz bir birlik oluşturur... Gel de bunu Hariciye anlat.

Herkes yanılır, hata eder ama Harici yanılmaz.

İşte onlar bu kafa ile sabah namazını kıldırmaya hazırlanan Hz. Ali Efendimizi (kerremallahu vecheh) camide şehid etmişlerdir. Katil İbn Mülcem abdest almış, namaz kılmış, cinayetini ondan sonra işlemişti. Harici zihniyeti.

Harici yargısız infaz yapar.

O, bir Müslümanı, onun savunmasını almadan yargılar ve mahkum eder.

O hain, bu satılmış, öbürü kafir... Be adam, bu kadar ağır suçlamalar yapıyorsun da niçin savunmasını almıyor, onu dinlemiyorsun?

Necid'de zuhur etmiş fırkanın mutaassıpları Harici zihniyetindedir.

Tarikat ve tasavvuf Müslümanını müşrik ve kafir ilan ederler.

Tarikat evliyası onlara göre evliyauşşeytandır.

İslam alimleri ve fakihleri toplansalar, bir heyet oluştursalar ve bu konuyu tartışsalar iyi olmaz mı? İyi olur ama Hariciler, Necdiler böyle bir şurayı peşinen reddederler.

Müslüman halk neo-Haricilik cereyanı konusunda ilmin ışığında aydınlatılmalı ve bilgilendirilmelidir.

İslam'da cihad vardır ama terör yoktur. İslam'da kadınları çocukları sivilleri öldürmek yoktur.

Aralarında meşreb ve yorumlama farklılıkları olsa da bütün Ehl-i Kıble ve Ehl-i Tevhid kardeştir. Ehliyetli ve icazetli müftülerin fetvaları ve o fetvalara dayanılarak kadılar tarafından sanığın ifadesi ve savunması alınarak verilmiş ilamlar olmadıkça hiçbir Müslüman mürted ilan edilemez.

Mehmet Şevket Eygi
Gazeteci Yazar
2 Mayıs 2011
Blogger tarafından desteklenmektedir.