Header Ads

Yahudiler iki devlet kurdular. Biri Türkiye, diğeri İsrail | Akademi Dergisi

Cumhuriyet Tarihi, İsrail, mehmet şevket eygi, Mustafa Kemal Atatürk, Sabatayistlik,akademi dergisi, mehmet fahri sertkaya, içimizdeki israil, adnan menderes, celal bayar, moiz kohen, orhan pamuk, fevzi çakmak, gizli yahudiler, pkk,

➥ Sözde Cumhuriyetiz ama, Anayasamızın gizli maddeleri var?

 ➥ Merkez bankamız çok ortaklı bir anonim şirket... Ne statüsü ne ortakları doğru düzgün belli değil... Paralarımızın üzerinde Türkiye Cumhuriyeti ifadesi bile yazmıyor...


➥ Genel Kurmay başkanlarımız, Yahudilerin ibadethanesi Ağlama Duvarında ağlayıp duruyorlar...


➥ Türkiye’yi kurduğu iddia edilen Mustafa Kemal’den tutun da, günümüze gelene kadar, meşhur idarecilerimiz, askerlerimiz, bürokratlarımız hep Sabetaycı Yahudi kökenden çıkıyorlar...

➥ % 99’u Müslüman olan bir ülkede başörtüsünü bunlar mı yasaklıyorlar?

➥ PKK’yı bunlar mı bilerek bitirmiyorlar?

➥ Yeni Türkiye devletinin resmen tanındığı Lozan’da bizi neden Yahudi Hahamı Haim Naum temsil etti?

➥ Ünlü Sabetaycı Yahudi Orhan Pamuk Amerika’da bir panelde neden “Modern Türkiye Cumhuriyeti’ni biz kurduk” dedi...

➥ Türkiye Cumhuriyeti bir Yahudi cenneti olarak mı inşaa edildi?

➥ 1924’te Yunanistan ile yaptığımız Mübadele ile neden Türk diye hep Selanik Yahudileri getirildi?

➥ Bir Yahudi hahamının oğlu olan Moiz Kohen, neden Tekinalp takma adı ile Türkçülük ve Kemalistlik sistemini kurdu?

 Mustafa Kemal'in eşi Latife, İzmir'in tanınmış Yahudi ailelerinden birine mi mensuptu?

Adnan Menderes Yahudi bir aile yapısından geldiğini neden gizledi?

➥ Celal Bayar, Bursa'da siyonist okulunda okudu mu?

➥ Fevzi Çakmak'ın karısı, neden evini yahudilere hibe etti ve havra yapıIdı?

➥ İngilizler, neden hiç savaşmadan İstanbul'dan çekildiler?

VE OSMANLI’YI KİM YIKTI, TÜRKİYE’Yİ KİM KURDU?

****
➥ Türkiye’yi İsrail’in Sömürgesi Yapmışlardı

➥ İsraille 50 kadar (çoğu askerî) anlaşma yapılmış bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçirilmemiş. Mahiyetlerini, konularını, içyüzlerini doğru dürüst ne Meclis biliyor, ne de halk.

➥ İçinde saçı bitmedik yetimlerin hakları da bulunan milyarlarca dolar, yok tank tamiri, yok pilotsuz uçak diye İsrail’e peşkeş çekilmiş. Bunların hesabı yok, kontrolü yok.

Siyonistler Türkiye'yi bir tür sömürge haline getirmişler.➥ Bu yetmiyormuş gibi PKK hareketini, terörü sinsice desteklemişler.

➥ Vatansever milletvekillerimizin bu konularda harekete geçmeleri, bilgi ve belge toplamaları ve milleti aydınlatmaları gerekir. Bunu yapmazlarsa vazifelerini ihmal etmiş olurlar.

➥ Tank tamiri bahanesiyle İsrail'e milyarlarca dolar verdik. Tanklar tamir edildi mi? Kaç tanesi edildi, kaç tanesi edilmedi? Bu konuda son durum nedir?

➥ Bu tankların yenilerini, tamir masraflarından daha ucuza Ukrayna vermeyi teklif ettiği halde bu teklif niçin kabul edilmemiştir?

➥ İsrail'den satın alınan Heronların tamamı teslim alınmış mıdır? Bunun için Siyonistlere ne ödenmiştir?

➥ İsrail arşivlerinde ülkemizle ilgili çok önemli belgeler bulunmaktadır. Siyonistler bunları nasıl elde etmişlerdir? Bunları onlara kimler vermiştir?

➥ Devlet arşivlerimizde Sabetay Sevi ile ilgili belgelerin dosyaları kayıptır. Bunlar nerededir?

➥ Atatürk'ün, bir türlü açıklanamayan vasiyetnamesinin bir suretinin İsrail'de olduğu söyleniyor. Bu sureti nasıl elde etmişlerdir?

➥ Yirminci asırda iki Yahudi devleti kurulduğu iddia ediliyor. Birincisi İsrail de, öteki devlet hangisidir?

➥ İsrail ile Türkiye'yi bağlayan gizli anlaşmaların hepsi de şu anda yürürlüktedir. Belki son kriz yüzünden bunların bazısı dondurulmuştur ama hepsi de hukuken geçerlidir.

➥ Türk milletinin ve Millet Meclisi'nin bunları bilmeye hakkı yok mudur?

➥ Bu anlaşmaların niçin bir listesi yayınlanmıyor?

➥ Türkiye son otuz yıl içinde İsrail'e kaç milyar dolar para ödemiştir?

➥ İsrail ile Türkiye arasında imzalanmış 50 gizli anlaşmanın bir listesini yapmak hiç de zor bir iş değildir ama bu listeyi kim hazırlayacak ve kamuyu aydınlatacaktır?

➥ İsrail ordusuna Konya ovasında hava manevraları yapma iznini kimler vermiştir?

➥ Türkiye'nin sırlarını İsrail'e kimler peşkeş çekmiştir?

➥ Zavallı millet!.. Mavi Marmara hadisesi mozaiğin bir taşından ibarettir. Türkiye İsrail münasebetleri tablosunun bütününü ne zaman görecek ve anlayacaksın?

Mehmet Şevket Eygi

Blogger tarafından desteklenmektedir.